Stratsys och Visma BoP - en framgångsrik kombination

2017-11-21

Under Stratsysdagarna 2017 var Stratsys integration med Visma Public Budget och Prognos en av samtalspunkterna. Vi noterade att det fanns ett stort intresse för vår lösning och efteråt ville många diskutera fördelarna med en integrerad mål- och budgetstyrning. Marks Kommun omvandlade intresset till verklighet och satsningen har, enligt Katarina Lindgren, ekonom inom Marks Kommun och en av de ansvariga för implementeringen, gjort stor skillnad.

Hämtar alla siffror – med ett klick
Katarina berättar att det första steget i implementeringen var att automatiskt hämta in sifferunderlag för månadsrapporterna till ekonomichefen. Att slippa uppdatera manuellt sparade tid och informationen var dessutom mer pålitlig, eftersom systemen nu tog ansvar för informationsöverföringen. Även visuellt skedde en förändring. Att rapporterna levererades i Stratsys gränssnitt krävde givetvis en liten omställningsperiod, men över tid upplevdes flera fördelar med den enhetliga rapporteringen.

Effektivisering av hela ekonomiarbetet 
Utvecklingen har fortsatt i den riktningen. Idag levererar Stratsys integrerade tabeller, i budget- och uppföljningsrapporter, till samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen. Ekonomiarbetet har effektiviserats och flera chefer ser fördelarna i att arbeta mer digitalt, enligt Katarina Lindgren. Tankar om en utökad integration är numera flitiga samtalsämnen inom kommunen.

Mindre arbete, högre kvalitet!
Att, som användare, slippa vara ansvarig för att överföra data mellan två system underlättar utan tvekan det dagliga arbetet för individen. Ur ett större perspektiv lyfter Katarina Lindgren också tydliga strukturella vinster. Det finns en garanti att siffrorna är aktuella, rapporteringen är konsekvent och risken för misstag minimeras. Kanske viktigast av allt, att tjänsten hämtar data automatiskt innebär att man sparar väldigt mycket tid. Tid man kan lägga på annat. Katarina beskriver ”mer tid för analys” som en effekt av projektet. Tid att analysera och utvärdera är förstås nödvändigt för att utvecklas, så att höra Katarina nämna just den sidoeffekten gör oss lite extra raka i ryggen. Vi är både stolta och glada för att pilotprojektet blev så lyckat. Och vi hoppas på ett fortsatt framgångsrikt samarbete med Marks Kommun.

Vill du veta mer?
Se vår webinarfilm där vi berättar mer om integrationen med Visma BoP eller kontakta martin.bredahl@stratsys.se. I filmen presenterar 
Katarina Lindgren hur implementeringen har fungerat i verkligheten – för dem. Vi riktar oss till dig som är systemansvarig, ekonomichef eller controller. Eller helt enkelt dig som anser att din verksamhet skulle må bra av en effektivisering av ekonomiarbetet. 

Se webinarfilmen

Författare: Martin Bredahl

Dela sidan