Stratsys Academy

De utbildningar som erbjuds genom Stratsys Academy är utformad som en trappa, för att säkerställa att du lär dig rätt saker, i rätt ordning. Läs mer nedan om vad varje utbildning innehåller, för vem den passar samt hur du kan anmäla dig!

Basutbildning med fokus planering/uppföljning 

Övergripande innehåll:

 • Ett år i Stratsys
 • Startsida 
 • Arbetsflöde & metodik
 • Navigering
 • Organisationsträd
 • Planerings & Uppföljningsprocessen  

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Rekommenderas för:
Användare, Lokal Administratör, Modelladministratör, Superadministratör

Anmälan

- Boka en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Kontakta din

Customer Simplicity Manager eller support@stratsys.se för mer information.


Administratörsutbildning nivå 1 

Övergripande innehåll: 

 • Nodfördjupning
 • FAQ från användare
 • Organisationshantering
 • Användarhantering
 • Planeringsversion
 • Administratörsbehörighet 

Förkunskaper: Basutbildning fokus planering/uppföljning
Rekommenderas för:
Lokal Administratör, Modelladministratör, Superadministratör

Anmälan
- Anmäl dig till en standardiserad utbildning. Klicka här för aktuella datum!
- Boka en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Kontakta din Customer Simplicity Manager eller support@stratsys.se för mer information.

Administratörsutbildning nivå 2 

Övergripande innehåll:

 • Kolumnspecifika inställningar
 • Samband vy/meny/styrmodell
 • Vyadministration
 • Periodicitet
 • Modellövergripande inställningar
 • Administratörsbehörighet 

Förkunskaper: Basutbildning fokus planering/uppföljning & Administratörsutbildning nivå 1
Rekommenderas för:
Modelladministratör, Superadministratör

Anmälan
- Anmäl dig till en standardiserad utbildning. Klicka här för aktuella datum!
- Boka en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Kontakta din Customer Simplicity Manager eller support@stratsys.se för mer information.

Administratörsutbildning nivå 3 

Övergripande innehåll:

 • Rapportrelaterade inställningar
 • Felsökningsalternativ
 • Behörighets- & enhetsgrupp
 • Skapa kolumnspecifika invalsmöjligheter
 • Nodspecifika inställningar
 • Uppföljningsrelaterade inställningar
 • Meny & Dashboard
 • Administrationsbehörighet

Förkunskaper: Basutbildning fokus planering/uppföljning & Administratörsutbildning nivå 1 + 2
Rekommenderas för: Superadministratör

Anmälan
- Anmäl dig till en standardiserad utbildning. Klicka här för aktuella datum!
- Boka en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Kontakta din Customer Simplicity Manager eller support@stratsys.se för mer information.

Basutbildning med fokus rapportering 

Övergripande innehåll:

 • Ett år i Stratsys
 • Startsida
 • Övergripande arbetsflöde & logik
 • Navigering
 • Organisationsträd
 • Rapporteringsprocess

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.
Rekommenderas för: Rapportadministratör

Anmälan

- Boka en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Kontakta din Customer Simplicity Manager eller support@stratsys.se för mer information.

Rapportadministratörsutbildning

Övergripande innehåll:  

 • Övergripande logik
 • Rapportövergripande inställningar
 • Sökmotorn
 • Rapportens byggstenar
 • Rapportstruktur
 • Rapportansvar
 • Ångra
 • Administrationsbehörighet

Förkunskaper: Basutbildning fokus rapportering
Rekommenderas för: Rapportadministratör
 
Anmälan
- Anmäl dig till en standardiserad utbildning. Klicka här för aktuella datum!
- Boka en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Kontakta din Customer Simplicity Manager eller support@stratsys.se för mer information.

Hannah Gullander

hannah.gullander@stratsys.se

M: 070 429 34 33