Olika roller i Stratsys

Vad ska du göra i Stratsys? Här kan du läsa mer om vad din roll har för möjligheter i systemet och vilka utbildningar du behöver.

Användare

En användare har licens i Stratsys och ska på något sätt arbeta i systemet, oavsett behörighetsnivå. Läs mer om utbildningarna här!

Lokal Administratör

En Lokal administratör är en person med fördjupad kunskap om olika nodtyper, samt vad som vanligen ”går fel” när användare ska planera/följa upp. Den Lokala administratören kan även administrera enklare delar av systemet för sin organisationstillhörighet med underliggande. Personen fungerar även som en länk mellan Superadministratör och användare. Läs mer om utbildningarna här!

Modelladministratör

En Modelladministratör är en person som har full behörighet över en modell i systemet. Modelladministratören ska kunna förstå och hantera modellspecifika inställningar. Personen fungerar även som en länk mellan Superadministratör och Användare. Läs mer om utbildningarna här!

Superadministratör

En Superadministratör är en person som har full behörighet i systemet och som har det övergripande systemansvaret i organisationen. Superadministratören ska kunna förstå och hantera databasövergripande inställningar. Personen fungerar även som en länk mellan Stratsys och övriga administratörer. Läs mer om utbildningarna här!

Rapportadministratör

En Rapportadministratör ska kunna skapa och administrera egna rapporter, samt behärska att enhetsanpassa rapporter som kommer från en ovanliggande enhet. Rapportadministratören ska kunna hjälpa användare i organisationen i frågor som rör rapporter, och bistå med stöd. En Rapportadministratör har en annan systemroll i kombination. Läs mer om utbildningarna här!

Hannah Gullander

hannah.gullander@stratsys.se

M: 070 429 34 33