Lär dig Stratsys!

Våra utbildningar ger dig en teknisk förståelse för hur verktyget fungerar.

Generella administratörsutbildningar

För att få ut det mesta av Stratsys som verksamhetsstöd krävs en del kunskaper om hur man hanterar Stratsys programvara. Därför erbjuder vi separata, fristående utbildningstillfällen för administratörer. Du bestämmer själv om du vill delta på samtliga eller endast något av tillfällena.

Utbildningarna har ett standardiserat innehåll med tydligt fokus på systemövergripande förståelse inom nyckelområden för administratörer. Exempel och övningar lyfter fram olika inställningar och deras effekt på resterande delar av systemet. Det finns olika nivåer och inriktningar på utbildningarna, mer information om detta finner du i anmälan.

Utbildningarna riktar sig till dig som känner att du vill utveckla ditt kunnande och är ett utmärkt tillfälle för nyanställda/nytillträdda att snabbt få möjlighet att komma upp i rätt kunskapsnivå.

Vi har ett begränsat antal platser och det är därför viktigt att du anmäler dig i god tid för att säkra din plats.

Syfte: Att fördjupa förståelsen för inställningar, processer och logik i systemet.

Målgrupp: Du som på något sätt ska administrera i Stratsys.
Läs mer om olika roller i Stratsys!

Förkunskaper: Våra utbildningar bygger på varandra i en trappa, vilket innebär att utbildningarna kan ha krav på förkunskaper. Läs mer här!

Kostnad: 2995 kr (exkl. moms) för 3h utbildning.Anmälan

Stockholm
Länk till anmälan för utbildning i Stockholm!

Göteborg
Länk till anmälan för utbildning i Göteborg!

Malmö
Länk till anmälan för utbildning i Malmö!

Hannah Gullander

hannah.gullander@stratsys.se

M: 070 429 34 33