Stratsys Integration Services

Basera dina beslut på relevant data och få mer tid över till analysarbete genom att automatisera data- och informationsflöden med Stratsys Integration Services

Ladda ner infoblad om integrationer

Stratsys Integration Services

Fundera igenom den data du följer upp och använder som beslutsunderlag och varifrån den kommer. Tänk om data från alla dessa källor fanns tillgänglig i Stratsys automatiserat och i realtid? 

Med Stratsys Integration Services får du tillgång till ett utbud av tjänster och adaptrar för att skapa dataflöden mellan dina viktigaste verksamhetssystem och Stratsys. Välj mellan paketerade integrationslösningar eller skapa anpassade verktyg, dashboards och appar genom att använda våra API:er.

Ett urval av Stratsys integrationslösningar

Användarhantering

Genom att integrera användarhanteringen med våra lösningar för SSO och AD- synkronisering får du full kontroll över användarna och deras behörighet. I kombination blir integrerad användarhantering en vinst för hela organisationen.

SSO- Vår SSO- lösning innebär att användare, istället för att skriva in användarnamn och lösenord, automatiskt loggas in i Stratsys. De slipper då lägga inloggningsinformationen på minnet samtidigt som IT- avdelningen har full kontroll på vilka som kommer åt systemet.

AD- Använd vårt klientprogam för att varje natt synkronisera användare från Active directory till Stratsys användardatabas, alternativt skräddarsy en egen lösning mot Stratsys API:er för användarhantering. Administratören behöver inte hantera användare manuellt och IT- avdelningen har full kontroll över systemanvändningen då behörigheter hanteras centralt.

Gränssnitt

Något som ofta upplevs som kraftfullt för användare och rapportörer är att väva ihop Stratsys gränssnitt med andra system, detta kan göras på olika sätt.

Externa system kan bäddas in i menyflikar i Stratys så att man genom att navigera i Stratsysmenyn får upp det externa systemet inbäddat. Det ger en smidig och enkel process när man ska jobba i flera system samtidigt. Det går även att koppla inlänkat material direkt till ett mått, användaren kan då vrida och vända på underlag direkt i exempelvis ett BI- system utan att behöva gå in och leta upp rätt data där. Detta ger möjlighet till en mer komplett och kraftfull analys direkt i verktyget.

För att få störst hävstång i denna lösning krävs Single sign on. Alla system lämpar sig inte för denna typ av inbäddning, hör gärna med oss om ni är intresserade av att bädda in något specifikt system.

Rapporttabeller

Skapa en rapportmall för hela organisationen där alla automatiskt och i realtid serveras siffror för sin enhet, användaren kan då lägga sin fulla uppmärksamhet på sin analys. Allt detta aggregeras när rapporteringen är klar till en sammanställd rapport som kan exporteras och arkiveras.

Med hjälp av våra adaptrar finns möjlighet att direkt inkludera tabeller från bakomliggande system i uppföljningsrapporter. Integrerade tabeller uppdateras i realtid från dina källsystem och tillgängliggörs på så sätt användaren när den behöver datat mest. Vi har ett antal färdigpaketerade integrationer mot ekonomi- och budgetsystem men kan ser kontinuerligt över behovet att utöka stödet till nya källsystem. 

Intranätslösningar/portaler

För att underlätta rapporteringsarbetet och få en samlad lösning med fokus på att underlätta för sällananvändare finns möjlighet att visa delar av Stratsys på exempelvis ett intranät.

Publicera vyer direkt så som de presenteras i Stratsys på intranätet så att de enkelt tillgängliggörs för alla. Med det publicerade årshjulet kan alla i organisationen se när under året viktiga händelser inträffar, de kan även följa upp och rapportera genom att gå direkt från årshjulet in i Stratsys. Låt användaren få upp sin att göra- lista på intranätet, den portal de använder varje dag. Därigenom kan de även direkt rapportera utfall och skriva analyser som skickas vidare till Stratsys plattform.

Nyckeltal

Tänk dig att utfallsdata samt analysunderlag fanns tillgängligt i Stratsys för alla när det är dags att rapportera.

Lägg inte tiden på att jaga data när du istället kan använda den till att göra kraftfulla analyser baserat på rätt underlag som serveras dig kopplat till nyckeltalet direkt i Stratsys. Detta är möjligt genom att dels integrera utfallet på dina nyckeltal men också integrera gränssnittet från exempelvis ett BI- system direkt i rapporteringsvyn i Stratsys. Rapportören ges då möjlighet att borra sig ner och göra djupare analyser på relevant information utan att behöva söka efter informationen i relaterade system.

Det finns även möjlighet att föra över budgetdata kopplat till aktiviteter. Man kan då utifrån aktiviteterna i sin verksamhetsplan lägga en budget/prognos/timkostnad samt se över utfall för dessa och planera deltagares tid baserat på organisationens anställda. Genom detta kan kunden få en naturlig koppling mellan verksamhetsplanen och sin resursplanering/budgetering. I Stratsys kallas detta aktivitetsbudgetering.   

Exportera data och visa dina resultat

Publicera vyer på intranätet eller en hemsida direkt baserat på det som visas i Stratsys. På detta sätt tillgängliggörs informationen på ett snabbt och enkelt sätt.

Sätt upp specifika vyer som samlar styrmodellsinformation relevant för export på ett ställe. Detta kan sedan exporteras via fil enligt det intervall som önskas. Det finns även möjlighet att exportera data i form av ett JSON- baserat öppet API via Azure blob storage på detta sätt.

Det är såklart även möjligt att hämta data via Stratsys API:er, här kan bara fantasin sätta gränser för de appliceringar som kan skapas.

Övriga lösningar

Genom att länka in din att göra lista i Stratsys till Outlook får du automatiska påminnelser i din kalender för t.ex när en aktivitet ska vara avslutad eller när det är dags att rapportera kring ett nyckeltal.

I Stratsys har du möjlighet att läsa in stora mängder nyckeltalsdata via Stratsys Excelimport. Här får du via en steg för steg- guide hjälp att uppdatera nyckeltalsdata för ett stort antal nyckeltal och enheter i ett svep. I de fall du har importerat samma format tidigare kommer Stratsys ihåg vilka val du gjort och gör importen utan att du behöver gå igenom guiden. Det är även möjligt att exportera data direkt från en styrmodell via excel för att tillgängliggöra den i andra system eller format.

Partnerlösningar

Tillsammans med våra partners har vi även paketerat ett antal integrationslösningar:

 • Integrerad processhantering med 2c8
 • Inläsning av nyckeltal och utfall från Kolada/Kostra
 • Intranätslösningar i samarbete med Acando
 • Rapporttabeller
  • Qlikview
  •  Visma
  • Arena
  • Microsoft BI

Lär dig mer om integrationer

Se vårt inspelade webinar om Best of breed principen.

Ta mig till filmen

Vill du veta mer – se en webinarfilm!

Hör öckerö kommun berättar om hur deras integration mellan Stratsys och VISMA budget och prognos gick till. De delar också med sig av vilka fördelar integrationen har burit med sig.

Se filmen >

Integrera användarhanteringen med våra lösningar för SSO och AD- synkronisering och få full kontroll över användarna och deras behörighet. I kombination blir integrerad användarhantering en vinst för hela organisationen. 

Se filmen >

För att lyckas med informationssäkerhetsarbetet krävs att ett antal pusselbitar sätts på plats. Stora som små. Det är nämligen inte tillfälligheter som avgör om en organisation kommer lyckas eller misslyckas med arbetet. 

Se filmen >

Lägger ni mycket tid på att manuellt lägga in era nyckeltal i Stratsys? Detta kan enkelt avhjälpas genom att integrera Stratsys mot era verksamhetssystem. Detta kommer utöver att spara tid, agera som en kvalitetssäkring mot manuella fel. 

Se filmen >

Med hjälp av Stratsys adapter mot Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan ni hämta in nyckeltal med historisk data,definitioner och beskrivningar direkt till era styrmodeller i Stratsys . 

Se filmen >

Christoffer Melander från Upplands Väsby ger en inblick i deras resa att integrera Stratsys med Qliksense och därmed göra Stratsys till ett operativt stöd i chefernas dagliga arbete genom att ständigt servera dem uppdaterad och relevant data från beslutsstödssystemet. 

Se filmen >

Med kopplingen mellan Stratsys och 2c8 får man det bästa av de två systemenTillsammans har vi skapat en sömlöst integrerad lösning så att slutanvändaren upplever det som ett system – Ett ledningssystem.

Se filmen >

Jag vill veta mer om integrationer

Kontakta mig

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby inför "chefens fönster" Syftet? Att chefen enkelt ska ha tillgång till data som behövs för att fatta beslut.

Läs mer >

För branscher

Våra kunder finns i flera olika branscher. Klicka på din bransch nedan för att se hur vi kan hjälpa just din verksamhet.

Kommun

Läs mer >

Myndighet

Läs mer >

Region & Landsting

Läs mer >

Företag

Läs mer >

Healthcare

Läs mer >

Medlemsorganisation

Läs mer >