Att våra användares data hanteras säkert är högsta prioritet för oss

  • All kommunikation sker krypterat via SSL
  • Kontinuerliga backuper i realtid
  • Databas i klustrad miljö med inbyggd failover
  • Speglade datahallar på fysiskt separerade platser
  • Flera av varandra oberoende förbindelser till Internet, avbrottsfri kraftförsörjning, intrångsskydd, brandskydd, klimatkontroll och videoövervakning
  • Begränsning av antal inloggningsförsök innan användaren inte får logga in
  • Möjlighet att använda sin egen Identity Provider via SAMLv2

Sekretess

Gediget nätverksskydd
Nätverket som sammankopplar Stratsys (tjänsten) produktionsservrar skyddas av redundanta brandväggar, intrångsupptäckningssystem och lastbalanserare.

Säkra lösenord och unika användarnamn
Varje Stratsys-användare har ett unikt användarnamn och identifierar sig i systemet med ett personligt lösenord. Specifika lösenordskrav (t.ex. längd och komplexitet) kan implementeras.

Integritet

Fysisk och teknisk säkerhet
Stratsys servermiljö drivs på två separata platser av Tripnet  AB i Göteborg. Tripnet  är ett ISO 20000-certifierat IT-tjänsteföretag som tillhandahåller serverhallar med fysisk säkerhet dygnet runt, inklusive omfattande identifieringssystem, automatiskt brandskydd, omfattande klimatkontroll och säkrad strömtillförsel.

Tillgänglighet

Systemstatus och prestanda
Stratsys har haft en upptid på i genomsnitt 99,98 %.

Redundans i flera lager
Stratsys nätverksinfrastruktur är utformad för total redundans och maximal tillgänglighet. All affärskritisk utrustning, inklusive routrar, brandväggar, applikations- och databasservrar samt lagrings- och nätverksutrustning, konfigureras och sätts i drift för en sömlös övergång om något skulle hända.

Haveriberedskap och incidenthantering
Stratsys produktionssystem körs på ett serverkluster på två geografiskt åtskilda platser. Alla viktiga servrar och applikationer finns installerade på båda platser för att driften inte ska störas vid större avbrott eller katastrofer. Vid fel på en av platserna är den andra platsen konfigurerad att ta över alla produktionsuppgifter med minimala serviceavbrott och kapacitetsförluster.

Backup och återställning
Stratsys använder speglings- och backuprutiner i flera steg. Om en svår krasch mot förmodan skulle inträffa används säkerhetskopiorna endast för att återställa hela produktionssystemet.

Anders Klintelius

CTO

anders.klintelius@stratsys.se

M: +46 (0)76 946 80 80