Resursplanering för grundskolan - Stratsys

Resursplanering för grundskolan

Resursplanering för grundskolan hjälper rektorer att hantera skolans inre organisation – hela vägen från budget till bemanning. 

Resursplanering i Stratsys plattform

Vår produkt Resursplanering för grundskolan hjälper dig som rektor att skapa en överblick över din skolorganisation och dess resurser för att bättre kunna planera för en hållbar organisation. Verktyget underlättar resursplaneringen genom att koppla ihop budget- och verksamhetsår så att dessa harmonierar. 

Med verktyget kan rektorer och skolledare enkelt synliggöra resursbehovet i organisationen och optimera användandet av tillgängliga resurser. Verktyget ger rektorer stöd i vilken kompetens organisationen är i behov av och underlättar därmed personalplaneringen. Detta möjliggör ett effektivt nyttjande av befintlig personal utifrån deras behörighet.

Stratsys Resursplanering för grundskolan stödjer rektorer i arbetet mot ett tydligare ledarskap och bidrar till en optimerad verksamhet med högre effektivitet. Med en förenklad resursplanering för den enskilde rektorn kan mer tid läggas på det pedagogiska ledarskapet.

Plan it - Skapa grunden för din skolorganisation

Planera och budgetera för skolans budgetår och de två verksamhetsåren som inryms i detta. Med tydligheten i verktyget synliggörs hur många tjänster som krävs i organisationen för respektive tjänstekategori och de resurser man faktiskt har. Verktyget underlättar arbetet med ekonomisk prognos för skolan. Genom att sköta resursplaneringen i Stratsys samverkar skollagen med tilldelad budget. 

Do it - Led din verksamhet

Medarbetarinflytande och delaktighet skapar möjlighet för effektiva arbetsprocesser och ledarskapet kring intern kommunikation stärks av en tydlig och transparent arbetskedja. Skapa goda förutsättningar för din skolorganisation med de befintliga resurser som finns på enheten. Använd varje elevkrona effektivt och få rätt person på rätt plats - med rätt kompetens.

Review it - Följ upp och utveckla

Följ upp verksamhetsplaneringen, gör justeringar och skapa enkla flöden kring arbetet med ekonomi och organisation. En tydlig styrkedja och ett intuitivt verktyg förkortar tiden för verksamhetsplaneringen samtidigt som analys underlättas. Med några knapptryck skapar du grunden för kommande års planering.

 

Vill du ta del av en film om Resursplanering för grundskolan?

Ja tack!

Blogg: Optimera skolans styrning och uppnå bättre elevresultat

Vår konsult Ulrika Munkby, som har en bakgrund som yrkesverksam rektor, bloggar om skolans styrning.

Rektorn har ett viktigt uppdrag. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärare och övrig personal har rektorer det övergripande ansvaret för skolverksamheten. I takt med att undersökningar visat att svenska elevers resultat har försämrats de senaste åren har pressen på skolledningen tilltagit. 

Läs mer >

Medlem i Swedish EdTech Industry

Stratsys är stolta medlemmar i branschföreningen Swedish EdTech Industry; en branschorganisation med fokus på en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Edtech står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Läs mer >

Åmåls kommun stärker styrningen och ledningen i skolan

När kommunen nu genomför en större satsning på skolan har man valt att utöka användandet av Stratsys och införa Resursplanering för grundskola och Skolans systematiska kvalitetsarbete i organisationen. De vill genom de nya modellerna få till en tydligare styrning av skolan inom kommunen. I förlängningen tror man att detta kommer att bidra till en ökad kvalitet för både elever och lärare.

Läs mer >

Ulrika Munkby

Konsult

ulrika.munkby@stratsys.se

M: +46 (0)70 429 34 44