Projekthantering

Planera, genomför och följ upp projekt i Stratsys plattform.

Projekthantering i Stratsys plattform

Genom Stratsys projekt får ni ett värdefullt stöd i strategiskt planering, operativt genomförande och uppföljning av projekten.

Stratsys projekt ger en bra översikt på projekt knutna till strategiska planer såväl som helt fristående projekt som pågår under en kortare period. Det är enkelt att följa vilka projekt som är inplanerade, se status för pågående projekt, och utvärdera hur det gått med avslutade projekt. 

Plan it - Planera projektet

Projekten förbereds och planeras med aktiviteter där relevant information skrivs in, t ex start- och slutdatum, avstämningsdatum, ansvariga personer, prioritet, beslutspunkter, risker, resursbehov m.m. Projekten visualiseras i Ganttscheman och tabeller för enkel översikt. Projektdirektiv och projektplaner kan med några få knapptryck tas ut i en rapport.

Do it - Genomför aktiviteter

Aktiviteter från projekten hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person. Som projektledare är det enkelt att följa status över projektets genomförande, se vilka aktiviteter som är klara och var i projektet uppsatta mål inte följs. Statusrapporter kan enkelt tas fram för avstämning i styrgrupp eller ledningsgrupp.

Review it - Följ upp projektet

Vid avstämningar och uppföljning av projekten ger Stratsys bra stöd. Med hjälp av tydliga färger är det enkelt att följa status för projekten och dess aktiviteter. Genom att läsa kommentarer som skrivs får du ett bra underlag till att göra analyser och utvärderingar under och efter projekten. Det går snabbt att göra omprioriteringar och förändringar om analysen visar att det är det du behöver göra. Stratsys projekt fungerar också som en kunskapsbank där dokumentation finns samlad för planerade, pågående och avslutade projekt.

 

Se vårt webinar om projekthantering i Stratsys

Ta mig till webinarfilmen

Hofors kommun förbättrar sin projekthantering

Att driva projekt på kommunnivå är alltid en utmaning. Med höga krav på leverans, budget- och tidsåtgång tillsammans med risken att flera parallella projekt, som alla har samma mål och syfte, kan startas upp samtidigt blir behovet att ett effektivt projektstöd extra tydligt. Men istället för att köpa in ännu ett IT-system har Hofors kommun valt att satsa på projekthantering i Stratsys och självklart finns det en anledning. 

Läs mer >

Jag vill veta mer

Kontakta mig

Lena Janmy

Simplicity Area Manager

lena.janmyr@stratsys.se

M: 076 - 200 73 21