Miljöplan - Stratsys

Miljöplan

Arbeta strukturerat med miljöledningssystemet i Stratsys plattform.

Miljöledningssystem i Stratsys

Att minska sin miljöpåverkan är viktigt för alla organisationer. Men hur gör man? Med ett miljöledningssystem får organisationen en strukturerad metod för att samla policys, planer och rapporter. Det blir också enklare att kontinuerligt göra uppföljningar under verksamhetsåret. 

Det är vanligt att organisationer certifierar sitt miljöledningssystem enligt ISO eller Emas och Stratsys är stödjande i arbetet med att nå certifieringskraven. Planera, genomför och följ upp miljöplanen med hjälp av Stratsys.

Plan it - Formulera miljöplanen

Med hjälp av Stratsys skapas en gemensam och strukturerad uppföljningsprocess för alla organisationsnivåer där den röda tråden visualiseras från, miljöpolicys, miljömål, aktiviteter och mätetal. Beskrivningar, anvisningar och stödjande dokument är enkelt att lägga upp. Ansvarsfördelningen för vem som ansvarar för vad blir tydlig.

Do it - Genomför miljöplanen

Miljöplanen blir operativ genom att aktiviteter som är kopplade till målen genomförs. Aktiviteter hamnar per automatik i en personlig att göra-lista hos ansvarig person.

Review it - Följ upp miljöplanen

Med tydliga färgmarkeringar, trendpilar och diagram är det enkelt att se status över måluppfyllnad och göra analyser. Med några få knapptryckningar går det att ta fram en rapport i form av en miljöredovisning med måluppfyllnad, mätetal och aktiviteter tillsammans med uppföljningskommentarer och övrig information.

Det går även att presentera mål och uppföljning i realtid på en extern hemsida eller på intranätet.

 

Upplands-Väsby kommun

Upplands Väsby  har ett starkt miljöfokus och den första kommunen i Sverige som fått hela kommunkoncernen miljöcertifierad. 

Läs mer >

Vaxholms stad

Att samla allt på samma plats och skapa transparens stod på agendan när Vaxholms stad började leta efter ett verktyg.

Läs mer >

Vill du ta del av ett webinar om Stratsys Miljöplan?

Ange din e-postadress nedan för att ta del av webinaret där vi berättar mer om hur våra kunder använder Stratsys för sitt miljöplanarbete. 

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.