Stratsys medborgarportal

Öka öppenheten och gör information tillgänglig för allmänheten på ett enkelt sätt med Stratsys medborgarportal. 

Medborgarportal i Stratsys

Med Stratsys medborgarportal ökar öppenhet och transparens genom att allmänheten får tillgång till väsentlig och tydlig information. Idag används medborgarportalen främst av kommuner men det finns ett stort behov även i andra offentliga sammanhang.

Med medborgarportalen är det enkelt att visa data direkt på kommunens hemsida. Medborgare kan jämföra olika utförare av kommunal service och få en bild av hur den egna kommunen står sig i förhållande till andra kommuner i riket.

Medborgarportalens tre moduler

Jämförelse av förskola med medborgarportal

Jämförelsetjänst

Med jämförelsetjänsten kan service, så som utbildning och äldreomsorg enkelt jämföras av medborgare direkt på kommunens hemsida. 

Jämförelsetjänsten utvecklas kontinuerligt och i den senaste versionen har tjänsten blivit helt responsiv vilket innebär att den fungerar lika bra på en smarttelefon som på en dator. Sökmöjligheterna och redovisningen av resultat har också förbättrats så att det är ännu enklare för medborgaren att filtrera fram och rangordna enheter utifrån de parametrar som ligger närmast hjärtat. 

>
Medborgarportal i Stratsys med nyckeltalspublicering

Nyckeltalspublicering

Stratsys nyckeltalspublicering gör det enkelt för medborgare att få en bild av resultat inom olika områden, detta genom att direkt på organisationens hemsida ta del av olika mätningar.

För medborgaren går det även att läsa kommentarer och analyser av utfallen vilket ger en djupare förståelse för resultaten. I nyckeltalspubliceringen är kommunens kvalitet i korthet (KKiK) en central del och kan visas upp på ett enkelt sätt anpassat för medborgarna. För medborgaren är det också möjligt att jämföra hur organisationen ligger till i jämförelse med andra liknande organisationer. 

>
Medborgarportal med Kolada integration

Kolada-integration

I Stratsys Integration Services finns en standard-adapter för inhämtning av data från Kolada till Stratsys. 

Med hjälp av adaptern blir det enkelt att hämta in utvalda nyckeltal. Nyckeltalen kan hämtas in till Stratsys planer och även visas i jämförelsetjänsten eller nyckeltalspubliceringen på er hemsida. 

>

Webinar: Medborgarportal - jämförelsetjänst för kommuner

Ange din mailadress nedan för att ta del av det inspelade webinaret.

Trollhättan stad

Med hjälp av Stratsys kan medborgarna jämföra olika serviceenheter inom den kommunala servicen.

Läs mer >

Falkenbergs kommun

Medborgarportalen gör det möjligt för Falkenbergs invånare att jämföra kommunens serviceutbud.

Läs mer >

Helsingborgs stad

Helsingborg stad ser Stratsys som ett mycket viktigt verktyg för deras invånardialog.

Läs mer >

Fredrik Demling

fredrik.demling@stratsys.se

M: +46 (0)70 843 34 36

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.