DIGFrame - ett samarbete med DirSys

DIGFrame-modulen är framtagen i samarbete med DirSys, experter på informationssäkerhet och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. DIGFrame underlättar band annat i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR.

Läs mer >

DIGFrame - ett samarbete med DirSys

DIGFrame-modulen är framtagen i samarbete med DirSys, experter på informationssäkerhet och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. DIGFrame underlättar band annat i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR.

Läs mer >

DIGFrame - ett samarbete med DirSys

DIGFrame-modulen är framtagen i samarbete med DirSys, experter på informationssäkerhet och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. DIGFrame underlättar band annat i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR.

Läs mer >