Informationssäkerhet

Kvalitetssäkrad styrmodell för hela informationssäkerhetsarbetet.

Se filmen om informationssäkerhet

Informationssäkerhet i Stratsys plattform

Ordning och reda, struktur och kontinuitet är nyckelord för den 
som vill lyckas med informationssäkerhetsarbetet och uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning – GDPR. Med Stratsys plattform kan ert arbete effektivt synliggöras, hanteras, dokumenteras och följas upp.

Plan it - Dokumentera informationstillgångar

Skapa en enhetlig och tydlig struktur för ert informationssäkerhetsarbete och samla allt på ett och samma ställe. Identifiera organisationens informationstillgångar direkt i verktyget. Levandegör rutiner och riktlinjer, identifiera roller och ansvar samt dokumentera sådant som legala och externa krav. Verktyget hjälper er även i arbetet att leva upp till kraven i GDPR. 

Do it - Informationsklassificering, riskanalys och hantering av åtgärder

Stratsys stöttar genom hela processen. Dokumentera klassificeringen, identifiera och dokumentera risker, genomför en riskbedömning och baserat på riskvärde visualisera det i verktygets interaktiva riskmatris.

Ta fram riskåtgärder och låt verktyget stötta i ansvarsfördelningen genom att låta beslutade åtgärder hamna i den personliga att göra-listan på startsidan. 

Review it - Följ upp och analysera över tid

Verktyget hjälper er att hålla koll på statusen för hela organisationens informationssäkerhetsarbete. Följ enkelt upp och analysera risker och åtgärder med hjälp av ”traffic lights” och kommentarer och säkerställ en smidig rapportering till styr-och ledningsgrupper.  

DIGFrame - ett samarbete med DirSys

DIGFrame-modulen är framtagen i samarbete med, Dirsys experter på informationssäkerhet och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. DIGFrame underlättar band annat i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR. 

 Ta mig till mer information om DIGFrame!


Ale kommun tar kontroll över informationssäkerheten

Ale kommun har utvecklat och infört en helt ny förvaltningsmodell. Modellen har gjort det möjligt att få ordning och reda på förvaltningen av kommunens samlade IT-portfölj. Christina Larsson är IT-chef inom kommunen och har drivit på i förändringsarbetet.

Läs mer >

DIGFrame - ett samarbete med DirSys

DIGFrame-modulen är framtagen i samarbete med DirSys, experter på informationssäkerhet och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. DIGFrame underlättar band annat i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR.

Läs mer >

Jag vill veta mer om informationssäkerhet

Kontakta mig