Hållbarhet/CSR - Stratsys

Hållbarhet/CSR

Hantera hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning effektivt med en röd tråd mellan planering, genomförande och analys. 

Se filmen om hållbarhetsredovisning

Ny lag om hållbarhetsredovisning

Den 26 oktober 2016 beslutade Sveriges riksdag att en ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning skulle införas. 

Lagen som trädde i kraft den 1 december är baserad på ett EU-direktiv och ställer krav på att omkring 1600 svenska företag årligen ska redovisa hur deras verksamhet hanterar frågor om bland annat miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption.

CSR/Hållbarhet i Stratsys plattform

Att vara involverad i samhällsutvecklingen och ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar är viktigt för samhället, men också för att stärka relationer med medarbetare, kunder och investerare. I förlängningen bidrar ett strukturerat hållbarhetsarbete till tillväxt och lönsamhet.

I Stratsys kan hållbarhetsarbetet hanteras på ett effektivt sätt med en röd tråd mellan planering, genomförande och analys. Dessutom erbjuder Stratsys mallar för de standardiserade riktlinjer som ofta används inom hållbarhetsrapportering, så som GRI, OECD och ISO 26000. Detta för redovisningen av nyckeltal inom hållbarhet ska kunna göras på ett smidigt sätt.

Plan it - Bryt ner mål, policys och handlingsplaner

Planera organisationens hållbarhetsarbete genom att bryta ner mål, policys och handlingsplaner i organisationen och anpassa verktyget efter de förutsättningar som råder lokalt. I Stratsys skapas ordning och reda och det är enkelt att se en röd tråd i hållbarhetsarbetet.

Do it - Genomför handlingsplaner

Genomför handlingsplanerna för att driva arbetet mot de mål som satts upp i planen. Handlingsplanerna kan brytas ner i operativa aktiviteter för att sprida ansvaret över flera personer. Aktiviteterna hamnar per automatik i den personliga att-göra listan hos ansvarig person. I Gantt-scheman är det enkelt att se status över genomförandet. 

Review it - Analysera måluppfyllnaden

Genom att följa måluppfyllnaden i anpassade analysvyer är det enkelt att se om arbetet mot uppsatta mål går enligt plan eller om något behöver justeras. Det är också enkelt att när som helst, med några få knapptryck, ta ut rapporter anpassade efter olika redovisningskrav.

 

Vaxholms stad

Att samla allt på samma plats och skapa transparens stod på agendan när Vaxholms stad började leta efter ett verktyg.

Läs mer >

Jag vill veta mer om hållbarhetsredovisning

Kontakta mig