Checklistor

Skapa, fördela ut och analysera resultatet av alla typer av checklistor i Stratsys plattform.

Se filmen om checklistor

Checklistor i Stratsys plattform

Det är enkelt att hantera checklistor i Stratsys. Svaren från checklistorna sammanställs i realtid och visualiseras genom tydliga färgmarkeringar och diagram. I Stratsys används checklistor till bland annat skyddsronder, egenkontroller, internrevisioner, kvalitetsrevisioner, miljörevisioner, risker vid tillsyn, kompetensförsörjning och enkäter. 

Checklistorna kategoriseras och anpassas för olika delar av organisationen. All dokumentation finns samlad på ett ställe med tydlig spårbarhet och historik. Det är enkelt att få en överblick av vad som behöver förbättras och om det behövs går det snabbt att koppla på aktiviteter för att rätta till brister.

Plan it - Ta fram checklistan

Det är enkelt att skapa checklistefrågor som fördelas ut i organisationen. Olika frågor kan ha olika svarsalternativ. Frågorna är periodiserade vilket innebär att det är enkelt att hantera återkommande checklistor.

Do it - Samla in svar från enheterna

De personer som är ansvariga för att svara på frågorna gör rapporteringen snabbt och enkelt på en dator eller en surfplatta. Det går att skriva kommentarer till svaren och koppla på åtgärder med ansvarig och slutdatum till frågan. Åtgärderna hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person.

Review it - Analysera resultatet

Det är enkelt att analysera svaren från checklistorna. På övergripande nivåer visas cirkeldiagram där det framgår hur många enheter som angivit respektive svar. Det är enkelt att ”borra” sig ner för att se enheternas kommentarer och åtgärder.

 

Aleris

Pia Malm på Aleris kan dela in livet i "före och efter Stratsys" där livet efter Stratsys har betytt tydlig målstyrning, uppföljning och ordning och reda.

Läs mer >

Jag vill veta mer om checklistor

Kontakta mig