Avvikelsestatistik

Arbeta strukturerat med avvikelser för att uppnå ständiga förbättringar i hela organisationen.

Stratsys är ett utmärkt komplement till ert avvikelsehanteringssystem. I Stratsys betraktas avvikelserna inte enbart i ett individperspektiv, utan det finns en tydlig översikt som gör det enkelt att analysera hela organisationens avvikelser från ett helikopterperspektiv.

Genom ett bra analysunderlag kan ni skapa åtgärder och fördela ut till de delar av organisationen där det finns förbättringspotential. Uppföljningen av åtgärder hanterar ni enkelt i Stratsys. Och resultatet blir att organisationen ständigt förbättras.

Plan it 

Avvikelserna hämtas in till Stratsys genom integration med avvikelsehanteringssystemet. Det går även att rapportera in avvikelserna manuellt i Stratsys. I Stratsys kategoriseras och aggregeras avvikelserna så att enskilda avdelningar eller hela organisationen enkelt kan granskas.

Do it 

Åtgärder med ansvarig person och slutdatum skapas upp och kopplas mot avvikelserna. Den som är ansvarig för en åtgärd får upp åtgärden på sin personliga att göra-lista och påminns även via e-post när slutdatum närmar sig. I översiktsvyer kan alla användare följa åtgärdernas status för olika områden och kategorier.

Review it 

Avvikelserna aggregeras automatiskt, vilket gör det enkelt att ta fram analyser för olika nivåer i organisationen. Genom att analysera avvikelserna i interaktiva diagram kan jämförelser över tid och mellan olika avdelningar göras på ett bra sätt. Alla avvikelser kan dessutom per automatik hämtas in i Stratsys rapporter, t ex månadsrapporten eller patientsäkerhetsberättelsen.

 

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Boka en demo

Vi kontaktar dig inom 24 timmar för att boka en tid som passar dig!