Avtalshantering - Stratsys

Avtalshantering

Skapa ordning och reda i avtalshanteringen med hjälp av Stratsys.

Avtalshantering i Stratsys plattform

Att hantera avtal på ett strukturerat sätt är mycket viktigt för att ha kontroll över intäkter och utgifter. En bra avtalshantering är även viktig för att säkerställa att organisationen lever upp till standarder, regelverk och lagar. Trots vikten av en strukturerad avtalshantering finns det ofta stora brister i många organisationer.

Brister i avtalsuppföljning kan leda till att organisationer inte får levererat det som upphandlats. Dessutom riskerar organisationen att gå miste om värdefulla erfarenheter inför framtida upphandlingar.

Stratsys erbjuder ett enkelt sätt att få tydlighet och struktur i avtalshanteringen.

Plan it - Dokumentera avtalen

Strukturera din organisations avtal inom olika områden eller kategorier för en bättre överblick. Dokumentera sedan viktiga parametrar i avtalen som uppsägningstid, utförare och avtalets förfallodatum. 

Do it - Bli påmind om viktiga datum

Du får en bra överblick över när i tiden avtalen löper och kan i god tid utföra nödvändiga åtgärder för att minimera risken för oönskade konsekvenser. Du kan även få automatiska påminnelser när det är dags att utförda en åtgärd kopplat till ett avtal. 

Review it - Följ upp avtalen i tid

Uppföljning av avtalen bör ske kontinuerligt under året. Aviseringar om att avtalstider börjar löpa ut eller när en part bryter mot avtal ger utrymme för att handla i tid.

 

Lena Janmy

Simplicity Area Manager

lena.janmyr@stratsys.se

M: 076 - 200 73 21

Värmdö kommun

Äldreenheten vid Värmdö kommun saknade en samlad bild av sina avtal vilket ledde till oönskade konsekvenser. 

Läs mer >

Kommunalförbundet Medelpunkten

Med hjälp av Stratsys verktyg har Medelpunkten nu en bra överblick över alla aktuella avtal, och likaså vem som ansvarar för de olika avtalen.

Läs mer >

Vill du har mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.