Rapporter

Effektivisera rapporteringsprocessen och frigör mer tid för analys.

Rapporter i Stratsys plattform

Vill du kunna samla in rätt information och få ett relevant beslutsunderlag? Är ni flera personer som både skriver och granskar samma rapport? Hur hanterar du underlag som varierar kraftigt när det gäller innehåll och utformning? Med rätt verktyg går det snabbare att ta fram rapporter, och mer tid kan läggas på analys.

Stratsys rapporter gör rapporteringsprocessen effektivare i organisationer, oavsett storlek. Med mer tid över kan ni lägga energin på att faktiskt läsa och analysera de färdiga rapporterna. 

Plan it - Skapa rapportmall

Istället för att maila ut en mall i Wordformat och få tillbaka flera versioner med olika typsnitt samt innehåll som senare ska klippas ihop till en gemensam rapport, löser Stratsys allt detta åt dig. En mall för rapporten skapas i verktyget som sedan fördelas ut till de delar av organisationen som rapporten omfattar. I mallen finns det möjlighet att lägga in tydliga anvisningar som stöttar medarbetarna, begränsa omfattningen på inrapporterad text genom teckenbegränsning och ange deadline för när rapporten ska vara färdigställd i olika delar av organisationen.

Do it - Rapportera i hela organisationen

Med Stratsys slipper du oräkneliga filer att hålla reda på. Flera medarbetare kan vara inne och skriva i rapporten samtidigt och du behöver inte vara orolig för att användarna skriver i fel version. I Stratsys finns endast en version av rapporten och alla har alltid tillgång till den senaste informationen. Vid rapporteringstillfället visas anvisningar och anteckningar till varje rapportavsnitt och om det är en återkommande rapport kan du ta del av historiken från tidigare rapporteringsperioder. Det är även enkelt att se vad andra delar av organisationen har rapporterat och använda den informationen som analysunderlag för din egen rapportering.

Review it - Jämför och analysera

Såväl under som efter rapporteringstillfället är det med Stratsys enkelt att analysera informationen i rapporten. På några sekunder kan du ta ut sammanställningar av vad alla berörda delar i organisationen har rapporterat kring ett visst rapportavsnitt och du kan enkelt göra jämförelser samt skriva din sammanfattning. När rapporten är klar exporterar du den med ett knapptryck till PDF eller Word där innehållet automatiskt presenteras utifrån önskvärt utseende, exempelvis er grafiska profil. Vi lovar att detta förenklar ditt arbetsliv markant.

 

Lantmäteriet

Med hjälp av Stratsys har Lantmäteriet effektiviserat sin uppföljningsprocess och skapar kompletta uppföljningsrapporter direkt i verktyget.

Läs mer >

Trafikverket

Med sökfunktion för inrapporterat underlag, möjlighet att bygga egna mallar per enhet och allt material på en och samma plats har Trafikverket fått en bekvämare vardag med Stratsys. 

Läs mer >

Se vårt webinar om integration med VISMA budget och prognos

Ta mig till webinarfilmen

Johan Kusoffsky

johan.kusoffsky@stratsys.se

M: +46 (0)70 480 82 02

Jag vill veta mer om rapporter

Kontakta mig