RunYourMeeting

Driv din verksamhet framåt genom strukturerade och effektiva möten.

Testa RunYourMeeting gratis

RunYourMeeting i Stratsys plattform

Sitter du i en ledningsgrupp, jobbar som projektledare eller driver andra typer av möten? Då kommer RunYourMeeting underlätta för dig på ett sätt som varken Outlook eller andra verktyg kan göra. Genom att förbereda, hålla och följa upp möten på ett effektivt sätt driver du din verksamhet framåt och ni når era mål snabbare.

Hur ofta är du inte på möten där du själv och andra är dåligt förberedda och där det inte har hänt något med saker ni beslutat tidigare? Ofta saknas agenda för mötet och uppföljning av åtgärder och beslut sker ibland och ibland inte. Du är inte ensam om att sakna struktur när det kommer till att förbereda och följa upp möten. Stratsys produkt RunYourMeeting hjälper dig att förbereda, genomföra och följa upp möten. 

Plan it - Förbered mötet

I RunYourMeeting börjar du med att skapa en agenda för mötet med beskrivningar och bifogat material. På det här viset ser du till att alla mötesdeltagare är pålästa om de frågor som ska avhandlas redan innan mötet. 

Do it - Genomför mötet

Själva mötesprotokollet skriver du snabbt och enkelt genom att lägga till anteckningar, aktiviteter med ansvarig person och slutdatum, och beslut. Aktiviteter från möten hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person. 

Review it - Följ upp mötet

Du får en tydlig översikt av aktuell status på aktiviteterna och kan snabbt se vad som är genomfört och vad som inte är det. Det finns överskådliga aktivitetsloggar för enskilda möten och återkommande mötesserier. Vid återkommande möten är det mycket enkelt att följa upp föregående protokoll, vilket ofta kan vara lätt att missa utan ett dedikerat verktyg.

 

Farstavikens skola

Tidsbesparing, ordning och reda och tydlighet i uppgiftsfördelning är några av de fördelar som Farstavikens skola upplever.

Läs mer >

Landskrona stad

Chefer håller arbetsplatsträffar och avdelningsmöten och projektledarna driver projekt i verktyget.

Läs mer >

Älvdalens kommun

Stefan Karlberg, Utvecklingsansvarig på Barn och utbildningsförvaltningen i Älvdalens kommun, berättar om hur RunYourMeeting hjälpt kommunen att spara tid genom att effektivisera sina ledningsgruppsmöten. 

Se filmen >

Testa RunYourMeeting gratis!

Det krävs inga kredikortsuppgifter för att börja använda RunYourMeeting, testa nu.

Joakim Stattin

joakim.stattin@stratsys.se

M: +46 (0)70 286 52 75