Flyttfågeln FC

Korplaget för ensamkommande flyktingbarn

Foto: Alexander Mahmoud/DN

Flyttfågeln FC

Varje söndag spelar korplaget Flyttfågeln FC fotbollsmatch i Farsta. Men de är inte vilket korplag som helst – spelarna i laget är alla ensamkommande flyktingungdomar. 

Stratsysmedarbetaren Erik Englund tröttnade på att vara upprörd över det bristfälliga mottagandet av nyanlända och den polarisering som växte fram som följd.  Istället valde han att engagera sig för en förändring. Initiativet blev ett fotbollslag där nyanlända ungdomar kunde bli en del av ett sammanhang, lära sig svenska och skapa nya relationer. 

Det handlar ju inte bara om fotboll utan om att få ett sammanhang här i Sverige. Jag kände, som så många andra, att jag inte visste vad jag kunde göra för att hjälpa de som kommer hit. Men så spelar jag själv i ett korplag och tänkte att det kanske går att starta ett för de ensamkommande ungdomarna som bor på boendet i Farsta, berättar Erik.

Hur allt började

Under hösten 2015 när flyktingströmmen till Sverige tilltog och samhällsdebatten till stor del handlade om en potentiell systemkollaps kände Erik en frustration och bestämde sig för att göra något konkret för att hjälpa till.

Med en bakgrund inom fotbollen kom han på idén att starta ett fotbollslag för ensamkommande ungdomar. Han tog kontakt med ett asylboende i Farsta utanför Stockholm för att presentera idén. Det visade sig att det fanns ett 15-tal ungdomar mellan 15 och 18 år som gärna ville spela fotboll. Erik träffade ungdomarna och kort därefter startades Flyttfågeln FC som Erik idag är tränare för. Initiativet kring Flyttfågeln FC startades av Erik privat, men han menar att initiativet fått möjligheten att leva vidare tack vare den ekonomiska stöttning han fått av Stratsys. 

Jag har fått mycket stöttning av Stratsys ledning som hejar på mitt initiativ kring Flyttfågeln FC. Stratsys har sponsrat laget genom ekonomiska bidrag som har gått till att täcka kostnader i form av domaravgifter, anmälningsavgifter till turneringar, lagträffar och utrustning till spelarna. Att sedan skala upp från att hålla ett lag vid liv till att starta en hel rörelse hade varit svårt utan stöttningen jag fått av min arbetsgivare, avslutar Erik. 


Läs mer om Flyttfågeln FC i press
Dagens Nyheter - Nationaldagsfirande som gör skillnad
Aftonbladet - Han startade korplag för ensamkommande flyktingbarn
Magasinet Grus - Lång resa till Farsta IP


Erik Englund

erik.englund@stratsys.se

M: +46 (0)70 799 39 72