Hållbarhet - Stratsys

Hållbarhet hos Stratsys

Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Stratsys tycker att det är viktigt att ha hjärtat på det rätta stället och många av våra anställda har ett stort samhällsengagemang. Att arbeta med hållbarhet är därför en självklarhet för oss. Vårt hållbarhetsarbete följer 1-1-1-principen. Detta innebär att Stratsys årligen ger bort motsvarande:

  • 1 % av vinsten i Gåva
  • 1 % av vinsten i form av produkter (av motsvarande värde)
  • 1 % av vinsten (omräknat till lönekostnad) i form av tid 

 

Då flera av Stratsys kunder är kommuner kommer våra medarbetare ofta i kontakt med de utmaningar kommunerna möter i sin vardag. I och med Sveriges ökade flyktingmottagande under de senaste åren står många av våra kommunkunder inför utmaningen att skapa ett värdigt mottagande och på sikt en etablering i samhället. Vi på Stratsys brinner för denna fråga lite extra och har därför valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete, utifrån den givna situationen, på att stödja initiativ som verkar för en förbättrad integration mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Med vår 1-1-1 modell för hållbarhetsarbete stödjer vi: 

Tillsammans Cup - Fotbollsturnering för integration

Stratsysmedarbetaren Erik Englund tog tillvara på tidsprocenten i Stratsys 1-1-1 modell och valde att engagera sig personligen. Det som började som ett fotbollslag för asylsökande har idag med hjälp av den arbetstid Stratsys sponsrar blivit en nationell fotbollscup där nyanlända och etablerade ungdomar möts.
 

Idén kring att starta en fotbollscup föddes när intresset för att spela med fotbollslaget Flyttfågeln FC växte så pass att Erik blev tvungen att neka ungdomar som ville börja spela i laget då det inte längre fanns plats. Telefonsamtalen ifrån andra asylboenden och familjehem med fotbollssugna ungdomar satte dock en ny boll i rullning.

Läs mer >

Flyttfågeln FC – Fotbollslag för flyktingbarn

Stratsysmedarbetaren Erik Englund tröttnade på att vara upprörd på samhällsutvecklingen. I stället tog han pengar ur egen ficka och köpte all utrustning som behövdes för att starta korplaget Flyttfågel FC för ensamkommande flyktingbarn.

– Det handlar ju inte bara om fotboll utan om att få ett sammanhang här i Sverige. Jag kände, som så många andra, att jag inte visste vad jag kunde göra för att hjälpa de som kommer hit. Men så spelar jag själv i ett korplag och tänkte att det kanske går att starta ett för de ensamkommande barn som bor på boendet i Farsta berättar Erik.

Läs mer >

Öppna Dörren

Sedan april 2016 samarbetar Stratsys med Öppna Dörren och dess partnerorganisationer Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Svenska med Baby och Kompis Sverige. ÖppnaDörren arbetar för integration på individnivå och verkar för att skapa kontaktytor mellan etablerade och nya svenskar. Genom ÖppnaDörren kan anställda hos Stratsys bredda sina nätverk och lära känna fler med annan bakgrund än de själva genom att t.ex. äta middag, fika, träffas med barnen eller prata jobb och tillsammans bidra till ömsesidig integration!

Läs mer på Öppna Dörrens hemsida

Jenny Nilsson

Konsult

jenny.nilsson@stratsys.se