Uppdateringar i resursplanering för grundskola

2017-06-15

Rektor byter namn till Resursplanering

Rektor kommer succesivt byta namn från ”Rektor” till ”Resursplanering”. Det nya namnet kommer dyka upp i menyn inom kort, så om du inte hittar Rektormenyn längre, så leta efter menyn Resursplanering!

 

 

Läsarbehörighet

En användare av Resursplanering kan nu få en läsarbehörighet. Skapa en ny behörighetsgrupp i Stratsys med inställning enligt bild för Resursplanering. En läsare kan se all information, men inte ändra någonting.

 

 

Separering av ämnen och uppdrag

Nu finns det möjlighet att markera ämne som ”Uppdrag”. Ett uppdrag kräver ingen behörighet och ger därför inga behörighetsvarningar i Bemanningsplanen. Ämnen och uppdrag visas i två separata listor. Vi rekommenderar att man använder en separat färgskala till Uppdrag för att enkelt särskilja dem i Bemanningsplanen. Det finns därför också åtta nya grå nyanser att välja på.

 

 

Export av Personalbudget

Personalbudgeten kan nu exporteras till Excel. Höst och Vår exporteras för sig. Exporten innehåller inga summeringar, utan endast grunddata.

 

 

Markering av arbetslag i Bemanningsplanen

Arbetslagen är nu markerade med en bakgrundsfärg för att man lättare skall få syn på arbetssituationen för ett arbetslag.

 

 

Förbättring av personalvyn

  • Samtlig data listas nu i Personalvyn och kolumnen med lön har fått en rubrik.
  • En problem med att avmarkera en personal som ”Lärare” har också rättat.
  • ”Krysset” som markerar att man inte är lärare i vyn är borttaget för att enklare se skillnad
  • Nytt är också att man måste vara ”Lärare” för att inte får behörighetsvarningar i Bemanningsplanen (förut räckte det med ämnesbehörighet – nu måste man både vara lärare och ha ämnesbehörighet).

 

Förbättring av Timplansvyn

Kolumnerna i timplansvyn kunde bli väldigt smala med överlappande värden. Nu får kolumnerna den plats de behöver.

Snabbare laddning av vyn med Planer

Plansidan tog väldigt lång tid att ladda. Den går nu snabbare att ladda, men de beräknade värdena uppdateras nu först när man har visat planen. Bilden visar hur det ser ut innan en plan har blivit visad första gången.

 

Dela sidan