Uppdateringar i resursplanering för grundskola

2017-10-12

Vi gör kontinuerliga uppdateringar av verktygen i Stratsys plattform och under hösten har det hänt en hel del i Resursplanering för skola. I denna produktnyhet listar vi de nya funktionaliteterna i verktyget och vad de innebär för dig som användare.

Se vår genomgång av de nya funktionerna i verktyget!

”Kvar att budgetera” visas nu på Personalsidan
Det går nu att få en översikt av hur mycket som återstår att budgetera av Personalen. 

Siffrorna som visas är skillnaden mellan personalens grundanställning och den totala sysselsättningsgrad i personalbudgeten, summerat över alla tjänstekategorier.

I bilden nedan kan vi se att:

1.    Karin Bengtsson kan budgeteras ytterligare 20% på våren (såvida det inte finns ett skäl, t.ex. föräldraledighet)

2.    Maria Sjöholm saknas helt i budgeten och behöver läggas till

3.    Morgan Tannhults sysselsättningsgrad överstiger grundanställningen med 20% - han är budgeterad 70% för hösten

Då värdet är tomt innebär det att all tid är budgeterad korrekt.

 

Personalbudgeten sorteras efter namn
Personalbudgeten sorteras nu efter namn, istället för den ordning man lägger till personal. Detta gör det förhoppningsvis enklare att hitta personalen i de olika tjänstekategorierna. 

  

Behörighetsimporten har bytt plats
Behörighetsimporten för flera skolor har fått ett mer undanskymt läge – tanken är att en central administratör skall sköta detta för hela kommunen och inte den enskilda Rektorn.

Den återfinns nu i menyn på Import/Export-sidan. 

Valen för tabellimporterna har därmed fått ett renare utseende och ett gemensamt flöde.

 

Förbättringar för tabellimporterna
Importerna för Klasser, Personal, Grundtimplan och Personalbudgeten har fått följande förbättringar:

  • När Arbetslag, Klassnamn och Tjänstekategorier skall matchas spelar små och stora bokstäver inte längre någon roll
  • Format som förut förvandlades till datum när man öppnar den exporterade filen i Excel hanteras nu (t.ex. Arbetslag ”3-6”).
  • Alltför stora filer stoppas nu vid import – dessa kunde förut leda till väldigt långa svarstider - max antal rader är 1000.

Dela sidan