Stratsys 6.9 - Vårrelease

2018-05-14

Releasebeskrivning Stratsys 6.9 

I vårreleasen släpper vi nyheter och förbättringar kring två viktiga områden i produkten: Ny startsida  och ett nytt uppföljningsfönster, som båda ger ett smakprov på Stratsys nya gränssnitt. Läs mer om releasens nyheter och förbättringar nedan!

Vad är nytt?

En första version av en ny startsida

Ett av våra främsta fokus är att förenkla för våra användare. Där är startsidan ett viktigt område för att skapa överblick för användarna över vad som ska göras, ge översikt över hur verksamheten mår, att göra det enkelt att hitta samt erbjuda en bättre upplevelse av att arbeta i Stratsys, direkt från start. Nu släpper vi därför den första versionen av en ny startsida som består av tre delar:

(1) Att göra-lista, (2) Ny dashboard med (3) Gadgets för måttdiagram.

 

Med den nya startsidan har vi även tagit tillvara på behovet att användarna själva ska kunna anpassa innehållet i större utsträckning efter eget tycke och smak, allt för att innehållet på startsidan ska vara så relevant för användaren som möjligt.

En Att göra-lista som samlar allt du som användare är ansvarig för

Att göra-listan samlar allt som du är ansvarig för att göra. Uppgifterna presenteras i form av så kallade “Att göra-kort” med information som ger en tydlig bild över vad som ska göras:

 • En lista som samlar allt som du som användare är ansvarig för att göra.
 • En dedikerad plats på startsidan så att du alltid hittar vad du ska göra och därmed har koll på vad du ska göra.
 • Relevant information på varje kort som hjälper dig att snabbt överblicka vad din lista innehåller och innebär.

 

Responsiv dashboard där innehållet får ta mer plats än tidigare

 • Bredvid Att göra-listan återfinns den nya dashboarden. Vi har låtit den ta upp mer av skärmens yta både på höjden och bredden, vilket ger utrymme för bättre överblick över innehållet.
 • Den nya dashboarden är responsiv, vilket innebär att informationen som finns på dashboarden anpassar sig efter skärmens storlek och fungerar därför lika bra på dator som på surfplatta.

 

Gadgets för snyggare måttdiagram och fler presentationsmöjligheter

En stor nyhet med den nya gadgeten för måttdiagram är att det är möjligt för både globala administratörer och användare att skapa gadgets för måttdiagram.

 • Globala administratörer kan skapa diagramgadgets och publicera dessa till samtliga användare i organisationen. En global administratör kan välja bland samtliga mått i hela databasen. Vidare kan valet göras om data från användarens huvudenhet ska visas, eller om samma data ska visas för alla. Då visas data från den organisatoriska nivå som måttet är skapat på för samtliga.
 • Alla användare ser de diagram som en global administratör har valt att publicera. En nyhet är att varje användare kan skapa egna gadgets för diagram. Gadgeten blir då personlig för användaren. Till skillnad från en global administratör kan användarna i dagsläget välja bland de mått som de själva är satta som ansvariga för. Har användaren ansvar på flera enheter kan användaren välja för vilken enhet de vill att måttet med tillhörande data ska visa för.
 • Gadgeten lyssnar på de inställningar som finns för det valda måttet. I dagsläget visas alla gadgets för diagram med samma färgutseende för ett enhetligt intryck.
 • Den nya gadgeten innebär fler sätt att visualisera data på, där stapel-linje-area är den diagramfunktionalitet som är mest utbyggd. För denna typ av diagram går det i gadgeten exempelvis att välja om data i diagrammet ska presenteras bredvid eller ovanpå varandra (staplat).

 

Hur testar ni den nya startsidan?

Den nya startsidan kommer att vara möjlig för varje användare att testa. Ingången till att börja testa hittar varje användare i anslutning till sina användaruppgifter. 

 

Väl inne på den nya startsidan ges ytterligare information och vägledning kring den nya funktionaliteten. Alla användare kommer att ha möjlighet att testa funktionaliteten och lämna feedback. 

För att komma tillbaka till ordinarie startsida, vyer och rapporter navigerar användaren som vanligt med hjälp av den ordinarie menyn med tillhörande menysteg. På så vis ersätter inte den nya startsidan några befintliga flöden i dagsläget.

Er feedback är viktig för oss!

Det kommer därför finnas möjlighet för alla användare som testar att ge feedback direkt i anslutning till den nya startsidan.

Tips! Som global administratör kan du testa funktionaliteten genom att skapa ett diagram med utfall som syns för alla användare. På så vis får användaren direkt en känsla av vad som är möjligt med den nya startsidan. 

 

Uppföljningsfönster med underlag

Utifrån feedback under hösten från ett antal kunder släpper vi nu flera förbättringar kring det nya uppföljningsfönstret, där analysvyns innehåll visas under tabben “Underlag” i uppföljningsfönstret. 

 • Rubriker och action-knappar har flyttats om för att göra det tydligare för dig att ta del av informationen i fönstret. Det som du konkret ska göra återfinns till vänster i fönstret, medan underlag och ytterligare information finns till höger.
 • Anvisningarna har förtydligats och placerats om för att stötta dig bättre. Vid långa anvisningar ger vi nu en förhandsgranskning av anvisningarna för att du alltid initialt ska kunna se kommentarsfältet.
 • Ny design och responsivt gränssnitt så att du kan använda uppföljningsfönstret på dator och surfplatta. I samband med detta har vi även förtydligat att det går att justera hur mycket plats vänster- respektive högerdelen ska få ta upp av fönstret.
 • Prestandaförbättringar för att det ska gå snabbare för dig att ta del av informationen i underlaget.
 • Förbättringar avseende typade kommentarer. Nu lyssnar uppföljningsfönstret på vyn du kommer ifrån eller rapportens inställningar avseende kommentarer.
 • Förbättringar gällande perioder. Bland annat har vi justerat så att samma period visas initialt i uppföljningsfönstret. 

 

Hur aktiverar ni det nya uppföljningsfönstret?

Uppföljningsfönstret är möjligt för en global administratör att aktivera globalt i er miljö via administrationen (Kommentarsinställningar --> Avancerat --> Övriga inställningar). Vid aktivering kommer det nya uppföljningsfönstret att visas på samtliga ställen där rapporteraikonen idag syns, inklusive på era ordinarie startsidor där rapporteringstabellsfilter finns.

Uppföljningsfönstret kommer även att visas på den nya startsidan ihop med den nya att göra-listan.

Anpassningar inför GDPR

Vi har anpassat Stratsys plattform till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). De flesta anpassningar syns inte utan är gjorda under ytan.

En ny funktion som syns är möjligheten att pseudonymisera borttagna användare. Det innebär att det finns möjlighet att på ett enkelt sätt ta bort all information i Stratsys om en användare som inte längre är anställd i din organisation.

Dela sidan