Stratsys 6.7 - Sommarrelease

I sommarreleasen släpper vi den nya rapporteringssidan i Stratsys som öppen beta. Testa den gärna och ge oss feedback på hur vi kan göra den ännu bättre! Ett annat område som vi har gjort förbättringar kring är versionshantering av planer och organisationsträd.

Läs om nyheterna nedan och ha en riktigt bra sommar!

Gå direkt till Justeringsrelease 6.7.1 
Gå direkt till Justeringsrelease 6.7.2
Gå direkt till Justeringsrelease 6.7.3
Gå direkt till Justeringsrelease 6.7.4

Rapporteringssida (öppen beta)

Vi släpper en ny sida för att förenkla rapporteringen av mål, mått och aktiviteter. En stor fördel med den nya sidan är att du kan rapportera samtidigt som du aktivt använder en analysvy som underlag för rapporteringen. Då nya rapporteringssidan tar upp hela sidan finns det gott om plats för att visa även analysvy och annat underlag. Detta är en stor skillnad mot nuvarande rapportera-fönster som lägger sig över vyn.

Nya rapporteringssidan innehåller även andra förbättringar:

  • Automatiska anvisningar som guidar dig i utifrån det ansvar du har för rapporteringen.
  • Möjlighet att visa fler kolumner samtidigt vid rapportering av mått som innehåller många kolumner.
  • Mobilanpassat gränssnitt som gör att rapporteringen kan utföras smidigt även på mindre skärmar.


Den nya rapporteringssidan är i öppen beta och användningen av den aktiveras av en administratör.

Versionshantering och organisationsförändringar

Versionshantering av planer i Stratsys är en kraftfull funktionalitet som gör det möjligt för dig arbeta aktivt med ändringar i nästa års plan samtidigt som du arbetar klart i den befintliga planen. Trots att det är två versioner av planen så pratar de fortfarande med varandra i de delar som är gemensamma mellan versionerna.

Nu har vi gjort förbättringar i versionshanteringen av planer i de fall då även organisationsträdet ändras mellan versionerna. Utvecklingen leder till att information fortsätter att vara synlig på enheter även om enheterna flyttas till andra delar i organisationsträdet.

Vi har också passat på att förbättra administrationssidan för organisationsträdet så att det är enklare att skapa och flytta enheter till nya platser i organisationen.

Inloggningssida

Inloggningssidan har fått ett modernare utseende. Utvecklingen är en del i ett större arbete med att skapa en gemensam inloggning och användarhantering för produkterna i Stratsys plattform.

Justeringsrelease 6.7.1 (2017-08-16)

  • Förbättringar i logiken för sortering av mått och aktiviteter som kopieras ut i organisationen. Ändringar av sorteringsordning högst upp får genomslag på underliggande enheter.

Justeringsrelease 6.7.2 (2017-09-05)

  • Nu finns det möjlighet att i en vy och rapportdel per mått ange exakt antal decimaler som ska visas för det enskilda måttet utan att avrundning sker. Funktionaliteten syftar till att kunna redovisa med vilken exakthet varje mått mäts.
    Tidigare var det möjligt att välja hur samtliga mått i en vy eller rapportdel skulle redovisas avseende decimaler, där måttvärden avrundades, beroende måttets eller vyns decimalinställningar.

  • Förbättringar vid användning av inline edit som gör det tydligare att se till vilken organisatorisk nivå kommentarer hör till vid tillämpning av organisationsfilter.


Förbättringar av nya rapporteringssidan (betaversion)

  • Förbättring av information i anvisningar som förtydligar underlaget vad gäller beskrivningsfält, ansvarsroll, färg och trend.
  • Stöd för att ta del av externa länkar för att exempelvis läsa in vy från BI-system i samband med uppföljning av mått. 

Justeringsrelease 6.7.3 (2017-09-21)

Nu har vi förbättrat rubrikslåset i rapporter. Tidigare var en rubrik låst i två timmar för övriga rapportörer i det fall en användare navigerat bort från rubriken utan att ha valt spara och stäng. Nu känner istället verktyget av när detta inträffar och låser då upp rubriken för övriga rapportörer två minuter efter att användaren lämnat rubriken.
Så länge en användare är kvar på rapporteringssidan kommer den aktuella rubriken som vanligt att vara fortsatt låst för andra att rapportera på. 

Justeringsrelease 6.7.4 (2017-09-29)

Vi har gjort det enklare att i administationen se skillnad mellan enheter som har samma namn. Nu visas även vilken huvudenhet en enhet ligger placerad under.

Dela sidan