Ny version av RunYourMeeting

Vi värdesätter den feedback vi får av er, våra användare, och har därför tagit ett helhetsgrepp kring RunYourMeeting. I samband med Stratsysdagarna lanserar vi en helt ny version där vi har fokuserat på att göra gränssnittet mer intuitivt, snyggt och användarvänligt.

Den nya versionen kommer rullas ut till alla kunder efter Stratsysdagarna i maj månad.

Här nedan kan du läsa om de uppdateringar som följer med den nya versionen av RunYourMeeting. För den intresserade finns också ett antal videoguider på RunYourMeetings Youtube-kanal.

Ny design som fungerar perfekt på alla enheter
Det grafiska formspråket har gjorts om och verktyget har anpassats för att fungera lika bra på dator, surfplatta och telefon.

Ordning och reda på dina möten
Möten presenteras i kronologisk ordning och det finns möjlighet att söka efter möten – allt för att göra det enkelt att hitta det du söker.


Enklare uppföljning
I åtgärdslistorna finns det bättre möjlighet att filtrera fram till exempel oavslutade åtgärder eller åtgärder som en viss person är ansvarig för.

Åtgärds- och beslutslogg
Du kan nu enkelt komma åt varje mötesseries åtgärds- och beslutslogg både från översiktssidan och respektive möte.

Bygg agenda och skriv protokoll på samma sida 
Du behöver inte längre växla mellan två lägen för att redigera i agendan och skriva protokoll.


Snyggare protokoll genom formateringsmöjligheter 
I anteckningarna finns möjlighet att fetmarkera text och lägga till punkt- och nummerlistor.

En ”skribent” per agendapunkt
När en person skriver under en agendapunkt kommer den att låsas för editering av andra personer samtidigt som det kommer framgå vem som skriver under punkten. Detta kommer underlätta samarbete samtidigt som det förhindrar risken att mötesanteckningar skrivs över. Dessutom leder detta till att mötesanteckningarna uppdateras på alla enheter i realtid.

Enklare hantering av bilagor
Bilagor kan laddas upp genom drag-n-drop och under mötet går det att öppna och titta på dem, utan nedladdning, direkt i verktyget.

Dela sidan