Digitalisering i Sveriges kommuner - Jonas Källman, Ekonomichef i Älvdalens kommun - Stratsys
Jonas Källman, ekonomichef Älvdalens kommun

Digitalisering i Sveriges kommuner - Jonas Källman, Ekonomichef i Älvdalens kommun

2017-08-28

Hur ser svenska kommuners prioriteringar ut och vad tänker egentligen kommunsverige om digitaliseringen? I denna intervjuserie har vi pratat med personer i ledande positioner inom svensk offentlig sektor för att ta tempen på det digitaliseringsarbete som pågår i Sveriges kommuner. Jonas Källman är Ekonomichef i Älvdalens kommun - här är hans svar! 

Jonas Källman är Ekonomichef i Älvdalens kommun och som svar på våra frågor nämner han bredbandsutbyggnad, utveckling av e-tjänster samt en ökad medborgardialog som viktiga prioriteringar i det pågående digitaliseringsarbetet i kommunen. 

Vad är viktiga prioriteringar för er i Älvdalens kommun i ert digitaliseringsarbete?

Älvdalens kommun ingår, tillsammans med övriga kommuner i Dalarna, i ett digitaliseringsprojekt där en kartläggning pågår kring vad som kan digitaliseras för att möjliggöra en effektivare myndighetsprocess.  Inom vård och omsorg pågår ett arbete inom e-hälsa med syfte att öka kvaliteten och att möjliggöra att resurser används mer effektivt.

Digitaliseringens utveckling i Älvdalens kommun hänger ihop med den fiberutbyggnad som pågår i kommunen. Älvdalens kommun är till ytan Sveriges 13:e största kommun och vår målsättning är att 90% av kommunens invånare ska ha möjlighet att koppla upp sig via fiber år 2019.

Hur jobbar ni systematiskt för att genomföra dessa prioriteringar på ett effektivt sätt?

Stratsys är ett viktigt stöd för oss i detta arbete. I verktyget planerar och följer vi upp våra prioriterade projekt med mål, mått och aktiviteter.

Hur kommunicerar ni med era medborgare kring kommunens målsättningar och framtida strategier?

Att uppmana och bibehålla en aktiv medborgardialog finns med som ett prioriterat målområde för oss i kommunen. Ett exempel på hur detta kan se ut i praktiken är öppna möten på bibliotek där medborgarna bjuds in. Kommunens medborgare har också möjlighet att skicka in medborgarförslag samt att ställa frågor på våra kommunfullmäktigesammanträden.

I år är första året som Älvdalens kommun tar fram en förenklad årsredovisning som kommer att finnas på vår hemsida och som även kommer att distribueras till samtliga hushåll i kommunen.

Hur tror du att utvecklingen för Sveriges kommuner kommer att se ut framöver?

Jag tror på en fortsatt positiv utveckling för kommunerna i den pågående omställningen och utvecklingen som pågår med fler e-tjänster och ökad möjlighet till medborgardialog via kommuners hemsidor och sociala medier.

Dela sidan