Swedish EdTech Industry lanseras

2017-03-14

I början av mars lanserades Swedish Edtech Industry, en helt ny branschorganisation som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige. Organisationens syfte är att driva frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Stratsys, som är medlem i organisationen, ser fram emot att vara med och bidra till utbildningssektorns utveckling.

Swedish EdTech Industry är först med att renodlat fokusera på de bolag som levererar tjänster och produkter kopplade till utbildning, en stor och bred sektor.

“Digitalt befinner sig utbildningssektorn i början av sin resa. Det krävs både ökade kunskaper om digitaliseringens möjligheter att effektivisera och höja utbildningens kvalitet hos beställaren, skolhuvudmännen, precis som att vi i branschen behöver samarbeta i högre grad. Teknologi utvecklas i snabb takt och branschens know-how om möjligheter att lösa problem eller utmaningar i utbildningsverksamheten behöver tas tillvara. Det behovet vill vi möta och därför startar vi en branschförening”, säger Peter Mattisson, ordförande i styrelsen för Swedish Edtech Industry och VD CIMON.

Stratsys ser medlemskapet i organisationen som en möjlighet att vara med och bidra till utbildningssektorns utveckling.

-       Väldigt många av våra kunder i Sverige använder vår plattform för att möjliggöra för skolorna att förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete och sin resursplanering, berättar Ulrika Munkby, ansvarig för EdTech inom Stratsys. Vi ser hur kvalitén på skolorna kan förbättras genom rätt IT-stöd och är väldigt stolta över att kunna vara med och bidra till det.

Initiativet är efterlängtat, svensk edtech befinner sig i ett momentum och det har saknats ett forum för att bygga ett starkt nätverk mellan etablerade bolag, startups, investerare och utbildningssektorn, menar Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech Industry. Vi har redan innan lansering över trettiofem medlemmar. Vi behövs! Vi vet att en framgångsfaktor för innovation och tillväxt i nya branscher är just starka nätverk både nationellt och internationellt. Det skall bli vansinnigt spännande att få vara med och skapa förutsättningar för att Sverige skall bli ledande inom edtech, både kring att utnyttja digitaliseringens möjligheter i utbildningssektorn, men också som en framtida exportbransch, avslutar hon.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Dela sidan