Stratsys för mindre organisationer – enkla standardmodeller

2018-02-20

Under snart två decennier har stora och komplexa organisationer använt Stratsys plattform för att förenkla planering och uppföljning av verksamheterna.

De har i Stratsys hittat smartare arbetssätt och en gemensam struktur för interna processer som den strategiska styrningen, intern kontroll, projekthantering, hållbarbetsplaner etc. Men det är inte bara de största eller de mest komplexa organisationerna som ser nyttan i gemensamma arbetsplattformar.

De senaste åren har även mindre bolag och föreningar (10-100 anställda) börjat använda Stratsys för att planera och följa upp sina verksamheter. Men det har ibland inneburit en högre tröskel för just de organisationerna – de har vanligtvis inte samma resurser att lägga på att anpassa och justera plattformen för att passa just dem.

Under en tid har Stratsys arbetat med att sänka denna tröskel för de mindre organisationerna och lyckats skapa en paketering av Stratsys plattform som lämpar sig till de kunder som inte vill eller kan lägga lika mycket energi på att ”implementera system”. Resultatet är en färdig modell enligt ledande praktik som kunden snabbt kan komma igång och arbeta i. 

Vad innebär då den nya paketeringen?

Jo, det initiala behovet hos de mindre organisationer vi haft kontakt med har oftast handlat om affärsplaner, målstyrning och styrdokument samt den interna kontrollen eller riskhanteringen.

I paketeringen får kunden ta del av två modeller som nästan är helt färdiga att börja arbeta med. I plattformen kan kunden således hantera sin affärsplan, verksamhetsplan och/eller sitt styrkort samt planera och följa upp sin internkontroll.

Exempelvis kommer kunden att slippa hanteringen av en mängd olika styrdokument och uppföljningsfiler. Istället kommer den strategiska planen hanteras i molnet och enkelt kunna brytas ned genom hela organisationen, illustreras genom interaktiva årshjul med mera, för att i sista ledet bli till den eftertraktade att-göra-listan i medarbetarens telefon.

Givetvis finns det fortfarande gott om utrymme för att enkelt anpassa och justera modellerna så att de inte ändrar kundens arbetssätt mer än önskat.

Alltså kan kunden enklare, snabbare och med mindre resurser komma igång med:

  • Verksamhetsplan
  • Internkontroll


Den mindre organisationen kommer med Stratsys plattform få bland annat:

 Samlande plattform för styr- och ledprocesser
Enkel planering av mål, indikatorer och aktiviteter
Smidig delegering och ansvarsfördelning
Interaktiva årshjul och gantt-schema
Smart riskhantering med justerbara riskmatriser
Automatiska påminnelser och att-göra-listor
Uppföljning med samlat underlag
Rapportgenerering

Vill ni veta mer om Stratsys eller om paketeringen för mindre organisationer – hör av er till oss här för att boka en demo eller se vår film om Verksamhetsplanering i Stratsys.

Dela sidan