Informationssäkerhetsarbetet kan nu hanteras i Stratsys

2017-08-28

Nu kan våra kunder hantera sitt informationssäkerhetsarbete i en standardiserad och kvalitetssäkrad modell i Stratsys. DIGFrame i Stratsys är resultatet av ett samarbete med DirSys som är experter inom informationssäkerhetsområdet och erbjuder oberoende och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning.

Kontinuitet, ordning och reda är nyckelord för den som vill lyckas med sitt informationssäkerhetsarbete. Arbetet med informationssäkerhet är inget självspelande piano. Informationsklassificering med tillhörande analyser ska ske och förbättringsåtgärder ska genomföras. Arbetet genererar i sin tur en hel del dokumentation och det finns dessutom behov av att kunna följa upp arbetet över tid.

Det är här DIGFrame i Stratsys kommer in i bilden. Modellen gör det möjligt att effektivt styra och hantera hela organisationens informationssäkerhetsarbete. Din organisation får stöd i hela processen - från klassificering och identifiering av risker till analys och uppföljning av genomförda insatser. Det finns även möjlighet att arbeta med fördjupad analys med utgångspunkt från SKL: s KLASSA.

DIGFrame underlättar även i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR. Med hjälp av DIGFrame skapas kontroll på samtliga informationstillgångar där personuppgiftsbehandling sker. Likaså på om erforderliga avtal finns upprättade och om rutiner finns för exempelvis incidenthantering, begäran om utlämning, ändring eller radering av personuppgifter.  

Allt hanteras på ett ställe och framförallt på rätt ställe – i organisationens ledningssystem. Detta är av vikt då det är ledningen som bär det fulla ansvaret för informationssäkerheten inom organisationen, dels i egenskap av informationsägare men också genom att skapa rätt förutsättningar för det operativa arbetet. 

Vill du veta mer om hur det fungerar?  Ta del av vårt inspelade webinar där Dirsys, experter på ämnet informationssäkerhet, ger dig alla pusselbitar för att lyckas.

Titta på demofilm!

Dela sidan