Hofors kommun förenklar sin projekthantering

2017-12-08

Att driva projekt på kommunnivå är alltid en utmaning. Med höga krav på leverans, budget- och tidsåtgång tillsammans med risken att flera parallella projekt, som alla har samma mål och syfte, kan startas upp samtidigt blir behovet att ett effektivt projektstöd extra tydligt. Men istället för att köpa in ännu ett IT-system har Hofors kommun valt att satsa på projekthantering i Stratsys och självklart finns det en anledning. 

Behovet av ett effektivt projektstöd

Det började med ett behov av att effektivt kunna följa upp projekt. Att vid given tidpunkt kunna se både vilka projekt som pågår, effekterna av projekten och framförallt resursåtgången – ekonomiskt men också tidsmässigt för både medarbetare och beslutsfattare. Tidigare hade många projekt hanterats efter ”bästa förmåga” tillsammans med spridda hjälpmedel utifrån varje projektledares erfarenheter, ett arbetssätt som inte håller i längden.

Låga trösklar = kort startsträcka

Det är alltid viktigt för en organisation att sträva efter effektiva metoder. Men inom offentlig förvaltning är det extra viktigt att kunna visa både engagemang och vilja att använda skattepengarna på bästa sätt. Eftersom Hofors kommun redan använde sig av Stratsys plattform för flera olika ändamål inom kommunen, fanns det hög igenkänning och trygghet bland medarbetarna för Stratsys gränssnitt. Detta möjliggjorde inte bara projekthantering utan kortade också ner inlärningsperioden avsevärt.  

 Jag upplever att vår strategi med att dela upp projektmodellen i två delar (”Fullständiga-” och ”enkla-” projekt) gör att nya användare törs prova verktyget även för de mindre projekten som kanske bara berör en viss verksamhetsgren eller ett begränsat område.

Göran Ekelund, Hofors Kommun

Den enskilt största vinsten 

Men det som tillslut fick den största effekten och faktiskt var det främsta målet med ett projekthanteringssystem var kontrollen. Med Stratsys fick Hofors kommun både överblick över pågående och planerade projekt och en tydlig uppföljning.

”Med rapportverktyget i Stratsys får vi enkelt en samanställning som går att presentera för eventuella intressenter, politiker och medborgare.”

”Nu kan de ansvariga för kommunen och dess underliggande verksamheter enkelt se vilka projekt som pågår och när de beräknas vara klara. Har man några funderingar eller upplever några otydligheter kan man direkt se vem som ansvarar för projekten eller de ingående aktiviteterna. ”
Göran Ekelund, Hofors Kommun

Vill du veta mer om projekthantering i Stratsys? Ta del av vårt webinar!

Se webinaret

Dela sidan