Bättre uppföljning av det systematiska hållbarhetsarbetet

Genom att arbeta i Stratsys plattform har Vaxholms kommun fått en mer likartad struktur i hela verksamheten.

Vaxholms stad

Att samla allt på samma plats, få en enhetlig struktur och skapa transparens i verksamheten kring miljöfrågor stod på agendan när Vaxholms stad började se sig omkring efter ett verktyg för det systematiska hållbarhetsarbetet.

I Vaxholms stad fanns flera utmaningar att få bukt med gällande det systematiska hållbarhetsarbetet. Förutom att få fram en likartad struktur i hela verksamheten fanns ett stort behov av att samordna det ekologiska med det sociala hållbarhetsarbetet. Det var också viktigt att koppla på den ekonomiska styrningen och synliggöra förvaltningarnas hållbarhetsarbete. Sist men inte minst ville de ha ett verktyg som dokumenterade allt på en och samma plats. Valet föll på Stratsys.

Miljöarbetet var tidigare uppdelat i olika dokument och mappar, vilket gjorde det svårt att få en helhetsbild. Om de på något sätt lyckades koppla hållbarhetsarbetet till ekonomin skulle det också få en högre status och därmed ett större engagemang bland medarbetarna. 

”Stratsys har hjälpt oss att systematisera och samordna hållbarhetsarbetet,” berättar Ammi Wohlin, strateg i ekologisk hållbarhet på Kommunledningskontoret i Vaxholm. ”Nu vet alla också vad som ska göras och vem som är ansvarig, vilket så klart underlättar.”

Ammi Wohlin och Madeleine Larsson, strateg i ekologisk- respektive social hållbarhet, på Kommunledningskontoret i Vaxholm upplever att verktyget hjälper dem att spara en hel del tid. Förutom att det nu är tydligare hur hållbarhetsarbetet påverkar hela verksamheten är det också lättare att nå målen när man hittar allting digitalt på en och samma plats.

Vaxholms kommun använder följande produkter:

Vill du veta mer?