Tidsbesparing och bättre översikt med Stratsys Rapporter

Flera versioner av Wordrapporter är nu ett minne blott för Trafikverket.

Trafikverket

Med sökfunktion för inrapporterat underlag, möjlighet att bygga egna mallar per enhet och allt material på en och samma plats har Trafikverket fått en bekvämare vardag med Stratsys. De har nu gått ifrån att ha flera versioner av wordrapporter liggandes på olika platser vilket har sparat dem oändligt med tid.

Vid Trafikverket har användandet av Stratsys Rapporter underlättat i vardagen. Tidigare hade verksamheten sina rapporter sparade i wordfiler på en server, om det inte satt i en pärm. Arbetssättet resulterade i olika versioner på olika nivåer i organisationen och en  sammanställning av det inrapporterade materialet var mycket tidskrävande.

Verksamhetscontrollers på Trafikverket, upplever att rapportfunktionen i Stratsys bidrar till att verksamheten når sina mål. Systemet underlättar planerings- och uppföljningsarbetet och det är mycket enklare när allt är samlat på en och samma plats. 

Trafikverket tar ut rapporter som främst är kopplade till verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. Det kan röra sig om verksamhetsplaner, överenskommelser, månads- och tertialrapporter, produktivitetsuppföljningar med mera. Rapporterna kan också ha olika innehåll på olika nivåer i verksamheten.

Verksamhetscontrollers upplever också att det numer är lättare att få ut mallar i organisationen. Enheterna kan själva också göra egna rapportmallar som de kan använda vid styrningen av sin specifika verksamhet. Genom en sökmotor kan medarbetarna göra en sökning i inrapporterat material med olika kriterier, som till exempel inrapporterande enhet eller rubriker.

Då allt material numer ligger i Stratsys är det lättare för samtliga medarbetare att ta del av detta.

Vill du veta mer?