Mer strukturerade möten med RunYourMeeting

Allt  på samma ställe, enkelt att gå till beslut, lätt att följa upp. 

Landskrona stad

RunYourMeeting har gett flertalet funktioner inom organisationen mer strukturerade möten. Något som lett till att det är enklare och snabbare att gå till beslut.

Ingela Lundgren är systemansvarig för Landskrona stad och har jobbat med RunYourMeeting i ett och ett halvt år.

"Sedan vi började använda RunYourMeeting har vi fått mycket mer strukturerade möten, berättar hon, alla har en gemensam dagordning med minnesanteckningar och man kan bifoga filer i agendan."

I Landskrona stad är det flera funktioner på olika nivåer som använder verktyget. Förutom att flertalet chefer håller arbetsplatsträffar och avdelningsmöten kör även projektledarna sina projektmöten genom RunYourMeeting.

"Det blir lättare och tydligare att gå till beslut i ett möte, fortsätter Ingela, och man kan enkelt hitta vad det var man bestämde."