Ett gemensamt arbetsätt och tydlig målstyrning

Arbetet med styrkortet innebär diskussioner som leder till måluppfyllelse för Lanstinget i Kalmar. Det ger kontinuitet över tid och är viktigt för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. 

Landstinget i Kalmar län hanterar sina planerings- och uppföljningsprocesser genom Stratsys


Landstinget i Kalmar län använder idag flera delar av Stratsys verktyg för att effektivisera och hantera sina planerings- och uppföljningsprocesser. Förutom möjligheten att hantera balanserade styrkort i verktyget på ett gemensamt och sammanhållande sätt ges de också större möjlighet till mer sammanhängande planering och uppföljning.

"Tidigare arbetade vi i Word och Excel, berättar Birgitta Alfredsson på Landstinget i Kalmar Läns planeringsenhet. Det fanns flera versioner av allt och filerna skickades runt. Med Stratsys får vi en mer sammanhängande planerings- och uppföljningsprocess."


Birgitta upplever en positiv effekt på kort sikt med ett gemensamt och övergripande arbetssätt genom Stratsys. Och på lång sikt underlättar verktyget att jobba mot gemensamma mål. Något som blir extra tydligt med hjälp av ”Röda tråden” som är ett av flera sätt att visualisera data inne i verktyget. Det ger en bra överblick av alla aktiviteter, mål och mätetal och hur de hänger ihop för de olika enheterna i organisationen.

"Arbetet med styrkortet innebär att många diskussioner uppstår vilket är viktigt för att vi ska nå målen. Vi får en kontinuitet över tid och det är viktigt för ett framgångsrikt kvalitetsarbete", säger Birgitta. 

Hon ser flera fördelar med verktyget, bland annat att det går att styra behörigheter på individnivå.

"En annan fördel är att det går att använda gemensamma rapportmallar för alla rapporterande enheter. Det ger också stöd för planering, genomförande och uppföljning."

Vill du veta mer?