Större fokus på intern kontroll och riskhantering

Gemensamma mallar och tydliga strukturer gör det lättare att planera, genomföra och följa upp arbetet.

Borås stad

Med Stratsys har Borås Stad får större fokus på riskhantering och intern kontroll. Gemensamma mallar och tydliga strukturer gör det lättare att planera, genomföra och följa upp arbetet.

Borås stad hade inte tidigare någon tydlig rutin för arbetet gällande riskhantering. Varje nämnd skapade sin egen rapport i Word eller Excel eftersom det saknades en enhetlig mall vilket gjorde det tidskrävande att sammanställa materialet och svårt att få en överblick.

Efter implementeringen av Stratsys ingår numer riskhanteringsarbetet i det strukturerade arbetet med den interna kontrollen. Verktyget kräver en riskhantering för att det ska vara möjligt att få fram en plan för intern kontroll. Det resulterar i att riskhanteringsarbetet faktiskt blir av.

”Införandet av Stratsys har gett mer fokus på intern kontroll”, berättar Christina Anemo, Controller på Borås Stad. 

Alla använder nu samma mall för inrapporteringen, vilket har gjort det lättare att följa upp den interna kontrollen ute på nämnderna. Det har också blivit tydligare för nämnderna vilken deadline som gäller för rapporterna, och det har blivit lättare att få fram historik.

 

”Stratsys har gett oss ordning och reda och verktyget hjälper till att skapa bättre rutiner kring den interna kontrollen”, avslutar Christina.

Vill du veta mer?