Ett verktyg som gör skillnad

Med en strukturerad avtalshantering skapar kommunalförbundet Medelpunkten enkelt en helhetsbild av verksamheten och kan idag jobba mer proaktivt. 

Kommunalförbundet Medelpunkten

En utmaning som kommunalförbundet Medelpunkten tidigare tampades med var att ha en överblick över verksamhetens aktuella avtal. Medelpunkten består av 10 kommuner i nordvästra Skåne och ansvarar för alla inköp av hjälpmedel i respektive kommun, vilket innebär en mängd avtal och datum att hålla koll på. Som Jessica Alfredson, förbundschef för kommunalförbundet uttrycker det:

 Vi hade svårt att få en överblick över aktuella avtal och det hände att vi missade uppföljningar och möjligheten att vara ute i god tid för uppsägning eller omförhandling.

Dessutom förvarades de fysiska avtalen i arkiv och papperskopior hölls i pärmar hos de ansvariga på de olika avdelningarna, vilket ledde till att tid fick läggas på att söka upp och ta fram det senaste avtalet, berättar Jessica.

Med hjälp av Stratsys verktyg har Medelpunkten nu en bra överblick över alla aktuella avtal - oavsett avdelning - och likaså vem som ansvarar för de olika avtalen. I och med att avtalen nu är samlade på ett och samma ställe skapas snabbt en helhetsbild, avtalsperioderna presenteras tydligt och avtalen är lätt åtkomliga vid behov. Enligt Jessica utgör avtalshanteringen ett stort stöd för verksamheten och har underlättat deras arbete:

 Vi har en framförhållning för uppföljning och kan på så vis hinna samla synpunkter och göra en ordentlig utvärdering inför omförhandling

Dessutom har all tidskrävande pappershantering slopats och tack vare den strukturerade dokumentationen löper verksamheten ingen risk att gamla avtal ligger kvar i organisationen. Kommunalförbundet Medelpunkten strävar efter att sköta ekonomin på ett kostnadseffektivt sätt genom både bra upphandlingar och avtal och med hjälp av det moderna verktyg Stratsys erbjuder är arbetet gentemot målet smidigare. 

Vill du veta mer?