Humana effektiviserar sina möten

Humana har implementerat RunYourMeeting i organisationen och upplever att de fått bättre koll på beslut och vem som ska göra vad och när. Och eftersom allting följs upp säkerställs också att det man beslutar blir av.