Stratsys utbildning

Skapa rätt förutsättningar för att bedriva ett effektivt utvecklings- och förbättringsarbete.

Stratsys plattform för utbildningssektorn

Aktörer inom utbildningssektorn har många intressenter att ta hänsyn till. Regeringen kräver förändringar för att få upp kunskapsresultatet samtidigt som myndigheter och media granskar noggrant. Men framförallt ställer elever och föräldrar höga krav på kvalitet och att utbildningen ska skapa goda förutsättningar för individens framtid. Behovet av fungerande styrning mellan skolans olika nivåer är A och O för att lyckas med att uppfylla de nationellt uppställda målen. Därför behövs kraftfulla verktyg.

Med Stratsys produkter för utbildningssektorn skapar ni rätt förutsättningar för att bedriva ett effektivt utvecklings- och förbättringsarbete. Stratsys hjälper skolor, universitet och högskolor att effektivisera styr- och ledningsprocesser. I planeringsfasen samordnas processerna och mål bryts ned till mätetal och operativa aktiviteter som fördelas ut i organisationen.

I Stratsys etablerar ni ett gemensamt och tydligt arbetssätt som ger stöd hela vägen från övergripande planering till operativt genomförande och uppföljning. Det är enkelt att göra analyser av verksamheten och med några få knapptryck går det att ta ut kvalitetsrapporter, verksamhetsplaner och årsredovisningar i önskat format.

Stratsys hjälper helt enkelt er att planera, genomföra och följa upp era styrdokument på ett effektivt sätt. Med så många intressenter och granskare är det skönt att vara säker på vad man har gjort.

Vill du veta mer om Stratsys för högre utbildning?

Se filmen om vår modell för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Se filmen om kvalitetssäkring

Hofors kommun

Med hjälp av ett verktyg för planering och uppföljning har kommunens skolverksamhet effektiviserats.

Läs mer >

Raoul Wallenbergskolan

Raoul Wallenbergskolan har tack vare Stratsys på ett mycket mer effektivt och pedagogiskt sätt kunnat arbeta mot de mål som vår verksamhet ska sträva efter

Läs mer >

Jag vill veta mer om Stratsys för utbildning

Kontakta mig