Stratsys region & landsting

Effektivisera, synliggör och underlätta styrning och uppföljning av landstingets ledningsprocesser.

Stratsys plattform för region & landsting

Stratsys underlättar och effektiviserar hela landstingets planerings- och uppföljningsprocess. Genom att det blir enkelt att koppla aktiviteter till mål kan ni fånga upp den löpande verksamheten, visualisera målkedjan och göra styrdokumenten till levande planer som används på rätt sätt. 

Arbetet effektiviseras hela vägen från planering och dokumentation till operativt arbete med uppföljning, analys och rapportering. Fördela ansvaret för mål, mått och aktiviteter ut till förvaltningar och verksamheter som sedan kan jobba vidare med målen. 

Alla styrdokument finns samlade på ett och samma ställe vilket skapar ordning och reda och gör det enkelt att få en tydlig överblick.

Den tid som ni lägger på inrapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information minskas. Allt arbete görs direkt i plattformen och med en enkel knapptryckning går det att ta ut verksamhetsplaner, delårsrapporter och patientsäkerhetsberättelser i valfritt format. 

Stratsys hjälper landstinget att planera, genomföra och följa upp olika styrdokument på ett effektivt sätt. Det blir enklare att styra och ni får mer gjort.

Vill du veta mer? Ta del av vårt webinar, ange din e-postadress

Landstinget Sörmland

Med Stratsys får Landstinget i Sörmland bättre kvalitet i planer och uppföljning och ett större engagemang kring målarbetet.

Läs mer >

VGR Folktandvården

Stratsys har underlättat hanteringen av både affärsplan och klinikkontrakt för Folktandvården i Region västra Götaland. 

Läs mer >

Landstinget i Kalmar

Sammanhängande planerings-, uppföljnings- och rapporteringsprocess är några av de fördelar Landstinget i Kalmar ser.

Läs mer >

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Boka en demo

Vi kontaktar dig inom 24 timmar för att boka en tid som passar dig!