Hur Stratsys frigör mer tid till genomförande för Piteå kommun

Piteå kommun skötte tidigare uppföljningen i ett annat IT-stöd tillsammans med Word-dokument som låg spridda i olika delar av organisationen. Med Stratsys vill man samla allting på ett ställe för att på så sätt få ordning på nyckeltalen. Hör Henrik Franklin, Processledare i Piteå kommun, berätta om den potential han ser i verktyget  och betydelsen han tror Stratsys kommer ha för kommunens fortsatta arbete med att frigöra mer tid till själva genomförandet.

Läs mer om Stratsys för kommuner och se fler filmer från våra kunder.