Det förbättrade kvalitetsarbetet i Övertorneå kommun

Annica Lahti, kvalitetsutvecklare i Övertorneå kommun, berättar om hur de har lyckats förbättra sitt kvalitetsarbete genom bättre dokumentation och full koll på att det som beslutas faktiskt blir av.

Läs mer om Stratsys för kommuner och se fler filmer från våra kunder.