Ökad struktur och enhetligt arbetssätt i Höganäs kommun

I Högnäs kommun fanns ett behov av en ökad struktur och ett enhetligt arbetssätt. Idag skapar kommunen bland annat sina verksamhetsplaner, sin årsredovisning, sina månadsuppföljningar och delårsrapporter direkt i Stratsys. Hör Caroline Pamp, Ekonom i Höganäs kommun, berätta om de fördelar kommunen upplever i och med sitt nya arbetssätt.

Läs mer om Stratsys för kommuner och se fler filmer från våra kunder.