Systematiskt kvalitetsarbete i skolan - hur Älvdalens kommun vände resultaten

När skolinspektionen påvisade att kommunen inte levererade enligt föreskrivna lagar när det gällde kvalitetsarbetet i skolorna blev det synligt för Älvdalens kommunledning att man behövde arbeta mer systematiskt med dessa frågor. Hör Stefan Karlberg, Utvecklingsansvarig på Barn och utbildningsförvaltningen i Älvdalens kommun, berätta om hur kommunen arbetar med dessa frågor idag och vilken roll Stratsys har spelat i utvecklingen av kommunens systematiska arbetssätt.

Läs mer om Stratsys för kommuner och se fler filmer från våra kunder.