Förbättrad struktur i måluppföljningen för Bjuvs kommun

Tina Petersson, kommunstrateg vid Bjuvs kommun, berättar hur de fått bättre struktur på sin målstyrning, årsredovisning, tertialrapporter och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Läs mer om Stratsys för kommuner och se fler filmer från våra kunder.