Kommun - Stratsys

Stratsys kommun

Effektivisera hela kommunens planering och uppföljningsprocess med Stratsys plattform.

Stratsys plattform för kommuner

Stratsys synliggör, kvalitetssäkrar och underlättar styrning och uppföljning av kommunens ledningsprocesser. Med högre effektivitet hela vägen från planering och dokumentation till operativt arbete med uppföljning, analys och rapportering. Allt som en kommun behöver för att ta steget upp till en högre nivå.

Med Stratsys minskar ni tiden som spenderas på inrapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information. Allt arbete görs direkt i plattformen och med en enkel knapptryckning går det att ta ut budgetdokument, verksamhetsplaner och delårsrapporter i valfritt format. 

Stratsys hjälper kommunen att planera, genomföra och följa upp olika styrdokument på ett enkelt, tydligt och kvalitetssäkrat sätt. Alla styrdokument finns samlade på ett och samma ställe vilket skapar ordning och reda och gör det enkelt att få en tydlig överblick. 

Effekten av att använda Stratsys är att kommunen blir mer effektiv och kan generera mer värde till medborgarna. Arbetet är transparant och det är enkelt både för medborgare och politiker att jämföra resultat och följa kommunens arbete mot uppsatta mål.

Över 120 kommuner använder Stratsys

Från Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö till några av de allra minsta kommunerna. 

Se våra filmer och lär dig förenkla arbetslivet

Ledningssystem enligt SOSFS 2009:11

Inspireras av hur vår kund Nacka kommun arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys.

Se filmen >>

Verksamhetsplan på 6 minuter

På 6 minuter tar vi dig igenom hur en verksamhetsplan kan se ut i Stratsys.

Se filmen >>

Stockholms stad

Stockholm stad har sedan 2007 hanterat sin löpande styrning och ledningen inom staden genom Stratsys och med styrmodellen ILS, intern styrning och ledning.

Läs mer >

Nybro Kommun

Med hjälp av Stratsys har kommunen fått en tydlig koppling mellan mål, resultat och aktiviteter samt effektiviserat sin uppföljningsprocess.

Läs mer >

Upplands-Väsby

För att säkerställa och tydliggöra styrningen valde kommunen 2010 att börja använda Stratsys för verksamhetsplanering och resultatuppföljning.

Läs mer >

Bollnäs kommun

Genom att hantera ansökningsprocesserna i Stratsys säkerställer Bollnäs kommun att kommunen och dess invånare inte går miste om statsbidrag. 

Läs mer >

Jag vill veta mer

Kontakta mig

Bjuvs Kommun

Hör Tina Petersson, kommunstrateg i Bjuvs kommun, berätta om hur de jobbar med målstyrning i Stratsys i sin organisation.

Se filmen >

Övertorneå Kommun

Annica Lahti, kvalitetsutvecklare i Övertorneås kommun, berättar om hur de lyckats förbättra sitt kvalitetsarbete genom förbättrad dokumentation. 

Se filmen >

Hofors Kommun

Marie-Louise Dangardt, kommunstyrelsens ordförande i Hofors kommun, berättar om hur de fått struktur i sitt uppföljningsarbete med hjälp av Stratsys.

Se filmen >

Höganäs Kommun

Hör Caroline Pamp, Ekonom i Höganäs kommun, berätta om de fördelar kommunen upplever i och med sitt nya arbetssätt med ökad struktur och enhetligt arbetssätt.

Se filmen >

Älvdalen Kommun

Stefan Karlberg, Utvecklingsansvarig på Barn och utbildningsförvaltningen i Älvdalens kommun, berättar om hur kommunen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i skolan och vilken roll Stratsys har spelat i utvecklingen av kommunens systematiska arbetssätt.

Se filmen >

Piteå Kommun

Hör Henrik Franklin, Processledare i Piteå kommun, berätta om betydelsen han tror Stratsys kommer ha för kommunens fortsatta arbete med att frigöra mer tid till själva genomförandet.

Se filmen >