Healthcare - Stratsys

Healthcare

Effektivisera, synliggör och underlätta styrning och uppföljning av vårdbolagets ledningsprocesser. 

Stratsys plattform för Healthcare

I en vardag med ständiga kostnadsbesparingar och ökade krav på kvalitet och transparens från kunder, uppdragsgivare och media behövs gemensamma, strukturerade och effektiva processer för att leva upp till förväntningar och mål. För vårdbolag gäller det att använda de bästa verktygen för att hamna rätt. Med Stratsys får ni de förutsättningar ni letat efter.

Stratsys plattform fungerar som stöd för hela organisationens planerings- och uppföljningsprocess. Genom att koppla aktiviteter till mål fångas den löpande verksamheten upp, målkedjan visualiseras och styrdokumenten levandegörs. 

Arbetet effektiviseras hela vägen från planering och dokumentation till operativt arbete med uppföljning, analys och rapportering. Ansvaret för mål, mått och aktiviteter fördelas ut till verksamheter som sedan kan jobba vidare med målen.

Med Stratsys minskas den tid som spenderas på inrapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information. Allt arbete görs direkt i plattformen och med en enkel knapptryckning går det att ta ut verksamhetsplaner, delårsrapporter och patientsäkerhetsberättelser i valfritt format. 

Stratsys hjälper vårdbolaget att planera, genomföra och följa upp olika styrdokument på ett effektivt sätt. Så ni kan ägna mer tid åt själva vården.

Vill du veta mer – se en webinarfilm!

Verksamhetsplanering för vård- och omsorgsbolag, regioner och landsting

Under webinaret visar vi exempel på hur man kan använda Stratsys plattform för att spara tid och öka kvalitén i arbetet med sina styrande dokument.

Se filmen >

Kvalitetsutveckling utifrån vårdprocesser

Under detta webinar visar vi hur man arbetar med en samlad överblick av sitt kvalitetsarbete utifrån vårdprocesser med tillhörande indikatorer, egenkontroller och riskbedömningar för en systematisk uppföljning.

Se filmen >

Landstinget Sörmland

Med Stratsys får Landstinget i Sörmland bättre kvalitet i planer och uppföljning och ett större engagemang kring målarbetet.

Läs mer >

Aleris

Pia Malm på Aleris kan dela in livet i "före och efter Stratsys" där livet efter Stratsys har betytt tydlig målstyrning, uppföljning och ordning och reda.

Läs mer >

Humana

Inom Humana använder man RunYourMeeting för bättre uppföljning av besluten som tas.

Läs mer >

Stora Sköndal

Stora Sköndal effektiviserar verksamhetsstyrning och systematiskt kvalitetsarbete inom organisationen med hjälp av Stratsys.

Läs mer >

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Boka en demo

Vi kontaktar dig inom 24 timmar för att boka en tid som passar dig!