Stratsys företag

Driv företaget framåt och nå era mål snabbare genom att planera, genomföra och följa upp i Stratsys plattform.

Stratsys plattform för företag

Alla företag vinner på att drivas effektivt. Att utnyttja resurser på bästa sätt för att nå målen snabbare. Ta hjälp av Stratsys för att lyfta till nästa nivå. Med våra kraftfulla verktyg kan ni genomföra de beslut ni fattar och driva utvecklingen framåt på rätt sätt. Tillväxt och lönsamhet? Med Stratsys får ni bättre förutsättningar att växa.

Internkontroll

Skapa struktur och arbeta effektivt med era risk- och kontrollmiljöer med hjälp av en internkontrollplan.

Läs mer >

Affärsplan

Nå era mål snabbare med en tydligt strukturerad och resurseffektiv verksamhetsplanering.

Läs mer >

Hållbarhet

Effektivt hantering av  hållbarhetsarbetet med en röd tråd mellan planering, genomförande och analys.

Läs mer >

Informationssäkerhet

Ordning och reda, struktur och kontinuitet är nyckelord för den som vill lyckas med informationssäkerhet.

Läs mer >

Aleris

Pia Malm på Aleris kan dela in livet i "före och efter Stratsys" där livet efter Stratsys har betytt tydlig målstyrning, uppföljning och ordning och reda.

Läs mer >

SIMS Recyling

I en koncern är det inte alltid helt lätt att få till en effektiv verksamhetsstyrning som genomsyrar hela bolaget. Speciellt inte mitt i en tillväxtperiod. 

Läs mer >

Bostads AB Mimer

Bostads AB Mimer har som målsättning att vara Sveriges bästa bostadsföretag år 2020 och införde därför Stratsys för att underlätta verksamhetsstyrningen.  

Läs mer >

ArcelorMittal Construction

När det gällde krav- och riskhantering inom ArcelorMittal saknades både erfarenhet och ett bra verktyg för att skapa en samlad hantering enligt krav i den nya ISO-standarden (ISO 9001:2015).

Läs mer >

Andreas Brandin

andreas.brandin@stratsys.se

M: +46 (0)70 343 10 14

Vill du har mer information?

Ja tack!