Riskhantering hos Statistiska centralbyrån

Statistsika centralbyrån upplevde 2009/2010 ett behov av att rationalisera sin planerings- och uppföjningsprocess. Tidigare hade rapportmallar skapats i word och Excel – något som gjorde det svårt att skapa sig en överblick i det löpande arbetet. Detta gjorde också att det fanns en risk att avvikelser blev synliga först vid helårsuppföljningen. Hör Åsa Trankvill, Verksamhetscontroller & Risksamordnare på SCB, berätta om hur myndigheten arbetar med sin riskhantering idag.