Stratsys plattform

Driv virksomheten fremover og nå målene raskere ved effektiv planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Stratsys forenkler arbeidslivet ditt

Det kan virke enkelt, men i virkeligheten vet vi at arbeidslivet er komplisert. Du håndterer kanskje arbeidslivet ditt i ulike versjoner av Office-pakken, forvirrende e-posttråder og samme dokument i flere forskjellige versjoner.  Det kan være strategiske dokumenter, handlingsplaner, rapporter, møtereferater, sjekklister osv. Når mange mennesker og ulike organisatoriske enheter er involvert,  kan det fort bli uoversiktlig. Alle vil mene noe, mange ønsker å endre, og siden det er viktig at alle er involvert, tar det tid å oppnå enighet. Stratsys er et verktøy som kan minske den tiden, fjerne e-posttråder og virkelig øke sjansen til å få noe gjort. 

Stratsys består av standardprodukter som er enkle å komme i gang med. Det er enkelt å tilpasse produktene til virksomhetens behov, og siden alt er i skyen, trenger du ikke engang å kontakte IT-avdelingen for å komme i gang. Du kan arbeide med ett eller flere produkter i plattformen, basert på behovene til akkurat din organisasjon. Alle produkter i Stratsys følger de samme enkle trinnene:


1) Plan it ­– Planlegg hva du skal gjennomføre
2) Do it – Gjennomfør det du har planlagt
3) Review it – Følg opp og analyser hva som er gjort

Dersom våre standardprodukter ikke passer, kan du bygge din egen produktplattform. Det er enkelt og du trenger ingen IT-bakgrunn for å gjøre det.

 

Bygg ditt eget produkt
Felles for produktene i Stratsys er at det blir opprettet aktiviteter med ansvarlig person og sluttdato. Hensikten med aktivitetene er å oppnå kontinuerlige forbedringer og drive arbeidet mot fastsatte mål. Aktivitetene kan for eksempel skapes i en virksomhetsplan/kommuneplan, et møte eller et prosjekt, og uansett hvor dette blir gjort, samles alle aktivitetene du skal gjennomføre i en personlig oppgaveliste.
Med Stratsys blir arbeidslivet ditt mer effektivt og du får mer tid til de viktige tingene som driver virksomheten fremover. For det er vel egentlig det som er viktigst?