Sjekklister

Opprett, distribuer og analyser resultatene for alle typer sjekklister i Stratsys plattform.

Sjekklister i Stratsys plattform

Det er enkelt å administrere sjekklister i Stratsys. Svarene fra sjekklistene blir utarbeidet i sanntid, og visualiseres gjennom tydelige fargemarkeringer og diagrammer. I Stratsys brukes sjekklister blant annet til sikkerhetsinspeksjoner, egenkontroller, internrevisjoner, kvalitetsrevisjoner, miljørevisjoner, risikoer under tilsyn, kompetansekartlegging og undersøkelser.

Sjekklistene blir kategorisert og skreddersydd til ulike deler av organisasjonen. All dokumentasjon er samlet på ett sted med en tydelig sporbarhet og historikk. Det er enkelt å få oversikt over hva som må forbedres, og om nødvendig kan man raskt legge til aktiviteter for å rette opp manglene.

Plan it – Ta frem sjekklisten

Det er enkelt å lage sjekklister med spørsmål som distribueres i organisasjonen. Ulike problemstillinger kan ha ulike svaralternativer. Spørsmålene blir periodiserte, noe som betyr at det er enkelt å administrere gjentakende sjekklister.

Do it – Samle inn svar fra enhetene

Personer som er ansvarlige for å svare på spørsmålene gjør rapporteringen raskt og enkelt på PC eller nettbrett. Man kan skrive kommentarer til svarene, og legge til aktiviteter med ansvarlig og sluttdato til spørsmålet. Disse tiltakene faller automatisk inn i en personlig oppgaveliste hos  den som er ansvarlig

Review it – Analyser resultatet

Det er enkelt å analysere svarene fra sjekklistene. På de overordnede nivåene vises kakediagrammer hvor det fremgår hvilke enheter som har oppgitt respektive svar. Det er enkelt å "bore" nedover for å se enhetenes kommentarer og tiltak.